ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Τρίτη και Τετάρτη 26–27 του Αμάη 2020 : α Τσακωνοπαρέα . 

Για του νέοι #155: του Πάνου Μαρνέρη 

Κχάμποσοι από τουρ αρρώστσειε τθα Τσακώνικα 

Κάμποσες από τις αρρώστειες στα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Λυσσοντερία = δυσεντερία 

Λενίσε= Λεβίθες 

Αφάγουσα νη φάγουσα =( κακό σπυρί), έρπης στο στόμα 

Τον κακό, τον τάτσου από όρεγη = καρκίνος 

Μπέμπελη = ιλαρά 

Κωλήα = διάρροια 

Ότθε  ορούντε ; Ταβούλι  ένι α φούκχα σι ένι έχου λυσσοντερία μαθές.,αίμα νιε ζάτσε =Δεν βλέπετε που είναι πρισμένη η κοιλιά του ;έχει δυσεντερία μαθές…αίμα του πήγε.. 

Ελεκαρίαει τα κόπρανα σι καλέ … πετσί τσαι κόκκαλε ενάτθε νιε φαήκαει οι λενίσε … =ασπρίσανε τα κόπρανα του καλέ πετσί και κόκκαλο έγινε τον έφαγαν οι Λεβίθες 

Βρε για να μπάλει ταν αφάγουσα τάσου το τθούμα θα ένι ατςhέ  ρημάϊδι , ούτε να φάει , ούτε να νιλεί τσαι ούτε κα κα να κεί νια μπούκχα ύο = Βρε για να βγάλει το κακό σπυρί μέσα στο στόμα θα έμαι μεγάλο στραβόξυλο ( ρημάϊδι ) , ούτε να φάει ούτε να μιλήσει 

Ούτε καλά καλά μια γουλιά νερό να πιεί .

 

…..Ο νιάτσερε κάψο Ατζελικώ ότσι ο Νικόα  ένι έχου τον τάτσου από όρεγη, τον κακό  !!! Ένι έχου τσαι μιτσα καμπτζία ο κακοϊδύστυχο .=Δεν άκουσες Αγγελική  ότι ο Νικόλας έχει τον έξω από δω τον κακό ( καρκίνο ) !!! Έχει και μικρά παιδιά ο δύστυχος ..

……Βρε ελίτσε από τα κάψα το έρμο το καμπτζί  νιε πεναήε έντανη α μπέμπελη πφι εμπαλήτσε = βρε έλιωσε απο τον πυρετό το έρημο το παιδί , το πέθανε η ιλαρά που έβγαλε …

 …..Νια κωλήα όα νιούτθα με στρατζίε = μια διάροια όλη νύχτα με στράγγιξε .

Αλάργα από τα τςέα του πάσα αντρούπου  οι παλιοαρρώστσειε. 

Μακριά από τα σπίτι του κάθε ανθρώπου οι παλιοαρρώστειες. 

ΚΑΛΕ. ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *