ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . Τσακωνοπαρέα μη : Για να μην
αλήνετε ότσι ο ‘νει προσέχου νιούμου
τσε ότσι ο ‘ νει αγαπού νιούμου .

Βάλτε του λέξε τα πρέπουσα σειρά φκειάχτε τα πρόταση τσε μετα μεταφράσετε νη :

Μαζού , αφού , κίσου , βρέχο , ονάρι , εγύρκα , επφέρη , ελίε ,

Μπαλιτσαρκό , Τσέρφο , ενάμα , ταγαριούλι , ετσινήκα ,

εκιάτσε , κουμπάνια , αφού , με , το , ένα , το , τσε , να , το ,

αλλά , παπί , εποτσούκα , Ζάου , μη , με , να ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *