ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
ΤΗΤΗΝΤΑ 9 Αγούστου 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
Ασυνέχεια απο :
…..ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟ ΤΣhΟΥΜΙΑ …

Κατάκοπο μπαηλιαστέ , κίσου ξανακατσάκα ,
Τα Θάασα αγναντεύα ‘νει , το Τσέρφο μη οράκα .
Λίγο ακόνη Πάνο μη , τα στέρνα να περάρε ,
Το σαραγούλι ταν αχρά ,όρπα θε να κατσάρε .
Με χίλια ζόρια αγκομαχού , κανιά βοά εσούκα
μόλις κατσάκα θίλοι μη τον ύπρε νιε εστρούκα.
Οράκα όνειρε γλυκό, του τςhοπαναραίοι ,
Γιαγκούλα , το Μιχαλαριά , όλοι του Μαρνεραίοι …..

Κατάκοπος ,εξουθενωμένος , πάλι κάτω κάθομαι
Την θάλασσα αγνάντεψα το Τσέρφο μου όλο είδα.
Λίγο ακόμα Πάνο μου την στέρνα να περάσεις
Στο σαραγούλι ,εκεί στην αγκορτσά , εκει θα ξανακάτσεις
Αγκομαχώντας και με χίλια ζόρια σε λίγο καταφτάνω ,
μόλις στη γης εκάθησα φίλοι τον ύπνο πιάνω .
Είδα ένα όνειρο γλυκό με τους τσοπαναραίους
Γιαγκούλα τον Μιχαλαρια , όλους τους Μαρνεραίους……
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ……ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ….

Σαν α Γιορτά νάμου μόλει ,
Χαρετοί θα έμε όλοι
πρεσά Τσακώνικα θα νιάμε
τσε πρεσοί γνωστοί θα οράμε ….
…. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *