ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΟΡΑΤΕ ΤΣΕ ΘΑ ΠΟΙΕΤΕ ΝΑ ΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ..

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΤΗΤΗΝΤΑ 7 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ 2018 Τσακωνοπαρέα μη.

Έατθε όλοι τσε μαζύ , τσε Τάσου σ’ ένα χρόνε
Τα γρούσσα τα βασίλισσα θα ‘η βάλουμε το θρόνε

Έατθε Τσακωνοχώρια, απο τα Νότια ως τα Βόρια
Απο Ανατολή τσε Δύση , να έτζει α γρούσα νάμου βρύση .

Έατθε Τσακωνοπούλε , να βάλουμε το ύο τ’ αβάτσι
Τα Τσακώνικα τσε πάλι να νιλήνουμε νεράτσι .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….
……………………………………………
Ελάτε και όλοι μαζύ και μέσα σ’ ένα χρόνο
Την γλώσσα την βασίλισσα , να βάλουμε στο θρόνο

Ελάτε και σεις Τσακωνοχώρια , απ’ τα Νότια ως τα Βόρια
Απο Ανατολή και Δύση , να πηγαίνει η γλώσσα βρύση .

Ελάτε σεις Τσακωνοπούλες , να βάλουμε το νερό στ’αυλάκι
Τα Τσακώνικα και πάλι , να τα μιλάμε όλοι νεράκι ..
ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΥ

………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *