ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

ΤΗΤΗΝΤΑ 6 του Τςhυγητή 2017 ..Τσακωνοπαρέα μη .

ΔΥΟΥ ΚΑΪΤΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ . . Απο το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διαστσευή τσε γραφτέ τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ απο το Πάνο Μαρνέρη .

Οξόν απο τα καΐτσια τα φορτηγά πφι είγκιαει ενούκχουντα τα Τσακωνιά με το Περαία τσε τα άβα λιμάνια , είγκιαει τσε δύου καΐτσια πφι εγράβαει τα δικά σου ιστορία . Τα δύο καΐτσια τα συγκοινωνία , απο τον Άγιε Λίδι ως τα Ανάπλι .
Ανάμεσα , Ανάπλι τσε Άγιε Λίδι έτανη την εποχή , ο ,κει υπάρχα α Δημοσιά τσε για να ζάει το καΐτσι απο το ένα λιμάνι τθο άλλιου , έκει ποίντα 4 ούρε .
Απο Άγιε Λίδι ως Περαία έκει ποίντα 8 ούρε .
Τα καΐτσια τα συγκοινωνία είγκιαει : 1) Ο Άγιε Χαράλαμπο με αφεγκικά το Λάμπη το Κουνιά τσε του Λαγοδονταίοι .
2) Α Ζωοδόχο πηγή με αφεγκικά το Νιχάλη τον Αλευρά ( Παπορά )
Τσε το Βασίλη το Μαστοράτση . Τσε τα δύου ένταει καΐτσια εγράβαει τα δικά σου ιστορία τα Τσακωνιά.

ΚΑΛΕ ΝΙΟΥΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

Τσίπτα άλλιου ο ‘νει αού αλλά νη μου ένει παρακαού
ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ νιλήνετε τσε μπίτι μη σαφήνετε .

…. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *