ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….
ΤΗΤΗΝΤΑ 5 του Αωνάρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Ο Θεό άκει να ση νιάει τσε έκει θα ποί το θάμα ση . Σίγουρα ο Θεο σε έκει έχου ξανανιατέ τότθε με τούρ Ακρίε τσε με του βρούχοι .
Αμα γιομήτσε α Παλιόχωρα , εμπήκαει λιτανεία τσε σα σύννεφο εφύγκαει τσε ετσιτάνει όλοι τα θάασσα τσε επρίτθαει .
…… Α ΑΜΕΡΑ ΟΡΙΣΤΕ …….. Τα χωριουδάτζα ανήμερα τσε παραμονή αηδάνει. Όλοι τα Παλιόχωρα . Μιτσοί τσε ατςhοί όλοι μαζύ να ενούνει του προσεφτσαί σου τσε να νιαθούνει απο τον Παντοδύναμο. Απο τα πρώτε μέρα Εκλείκαει τα ζωντανά Τάσου τα Μαντρία .Προύατα , κχινά , βούε , μουάρια , όνου , άογα , κότθε , κούνοι κατσιούλε , οα Τάσου απόκιστα τσε νησικά .
ΚΑΛΕ ΝΑΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
Τα παραλία , το Γιαλέ , όλοι οπά με το καλέ …..

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Ο θεός θα τους άκουγε και θα έιανε το θαύμα του . Σίγουρα είχαν ξαναακουστεί απο το Θεο τότε με τις ακρίδες .Αφότου γέμισε η Παλιόχωρα , έκαναν Λιτανεία και σαν σύννεφο έφυγαν και έπεσαν στην θάλασσα και πνίγηκαν …… ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΗΜΕΡΑ ……
Τα χωριουδάκια ανήμερα και παραμονή άδειασαν . Όλοι στην Παλιόχωρα . Μικροί και μεγάλοι όλοι μαζυ να ενώσουν τις προσευχές τους για να εισακουστούν στον παντοδύναμο . Απο την προηγούμενη μέρα , έκλεισαν τα ζωντανά μέσα στα μαντριά . Πρόβατα , γίδια , βόδια , μουλάρια , γαϊδούρια ,άλογα , κότες , σκυλιά , γάτες , όλα απότιστα και νηστικά …
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ , ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *