ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ´

Ο Τσακώνικο τρόπο ζωής , τα Τσακώνικα έθιμα , οι Τσακώνιτσοι συνήθειε είγκιαει νατά κανόνε τα ζωή ση , τσε είγκιαει καθοδηγούντα τα συμπεριφορά ση . Έκει κουβαούα όα τα βιούματα απο τον έμψυχο τσε άψυχο κόσμο πφι έκει έχα νιουριστέ απο μιτσά ακόνη .
Εζάκα να νη επισκεφτού νία χειμωνιάτσιχο αργακηνά , γιατσι έμα έχου τσερέ να νη οράου , να αλήουμε τα δικά νάμου για του περατοί χρόνου , για τα παληά . Έντεοι οι ιστορίλε για τα παληά για ενίου είνει , ότσι ένει α πηγή για το διψαστέ οδοιπόρο . Ενιλήκαμε πρεσά ούρα τσε πάντα τα Τσακώνικα …..
. ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ….ΜΕ ΥΓΕΙΑ …
ΕΦΟΣΟΝ ΕΤΘΕ ΠΟΡΟΥΝΤΕ …ΒΟΗΘΗΝΕΤΕ …

Το καφέ μη νιε εγκήκα , τσε τα γρούσα μη ενιλήκα .

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *