ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
ΤΗΤΗΝΤΑ 29 του Νοέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
Να έχετε νια όμορφο τσε δημιουργικά ΤΗΤΗΝΤΑ .

Άμα έκει αρρωστού γκανένα τα γειτονία , όλοι παρών για συμπαράσταση τσε ο κάθε ένα με δικά ση γιατροσόφια .
Κοφτοί βεντούζε , τςhίπσιμο με πετρέλαιο , μπάςhια με
στουγγιστά κρέμα , αγριοβότανα , λίγο από όα .
Είγκιαει υπάρχουντα τσε τα λιβανίσματα , να φύτσουει τα Δαιμονικά .
Το ξεψίλιασμα , τα σταυρούματα με αγιασμό το κούτελε τσε με Άι απο το καγκήλι . Άλλοι συνάξε χαρούμενοι , άλλοι λυπητεροί ….
Σε νία απο του τσέλε είγκιαει ποίντε με τα πρώτε λαδία τεγανίτε .
Με το πρώκιου άλεσμα , τεγανοκολιούρε , με το πρώτε μούστε μουσταλευριά .
Οι γειτόνοι ση είγκιαει μεριάχουντε όα …
ΠΑΝΤΑ. ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .

Μαζούτε αγριοβότανα , ο άρρωστε να Γιάννει ,
Λιβάνι ξεψιλιάσματα , κατάρα να μη κιάνει
Μα α γρούσσα όμως Τσάκωνε , εν’ θέα να ‘η νιλήρε
Λιβάνια τσε κρέμα στουγγιστά μακρύα να σ’ αφήρε .
……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *