ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη ..

.Να ξοικάξουει τα μανάρια , να ζάνει τα βρύση για ψιουχρέ υο
να ποίουει όα τα θελήματα , γιατσι σε ενάτθαει τεγανοκολιούρα .
Με το μέλι , με ζάχαρη , ή´ με πετιμέζι ή´ τσε σκέτα έκει πρεσιου νόστσιμο . Το ζυμάρι έκει απο προζύνη τσε ειπγκιαει βάντε θρούμπη , λίγο άτσι νη είγκιαει πράσουντε με του διατθύλοι τσε νη είγκιαει ποίντε στροτζυά . Είγκιαει ποίντε πουνίιδια τζε σκέϊδια με το κηρούνι
τσε νη είγκιαει βάντε το τέγανε με το ζεμακιστέ Αη .
Νη είγκιαει γιουρίζουντε 2-3 βολαί ως να ροδοκοτσινίσει . Όπφουρ έκει σhονιστά είγκιαει βάντε το μέλι τα ζάχαρη ή´ το πετιμέζι . Όπφουρ έκει σhονι στα νιε έκει ρουφούα . Κάθε γουλία τσε βάλσαμο , κάθε γουλία τσε σκώρεμα .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

Του Τερού τα παραλία , μαζουτθήτθε βρε καμπτζία .

…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *