ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
ΤΗΤΗΝΤΑ 25 του Οχτώβρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Έμαει ξέρουντε ότσι έκει πρέπουντα να ποίουμε το χρίε νάμου τθα πατρίδα τσε τουρ οικογένειε νάμου ..
Σε κάθε σταθιμό τσε άλλε κόσμο έκει μπαίνου το τρένο ως πφι το τρένο γιομήτσε . Όλοι με το χαμόγελε τσε αποφασιστοί για τα νίκη .
Απο το Περαία με παπόρι εζάκαμε τα Θεσσαλονίκη . Απο όρπα με τρένο το Αμύνταιο , τα Κοζάνη , τα Καστοριά , το Άργο τα Ορεστιάδα τσε εκατασκηνούκαμε ταν Ιεροπηγή .
Έμα καταταχτέ το σώμα του μηχανικού . Ο λοχαγό μη έκει λεγούμενε Ντινόπουλε τσε διμοιρήτα ο ανθυπολοχαγό Δελαπόρτα ..
ΝΑ ΕΤΘΕ ΚΑ ΤΣΕ ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .

ΓΚΑΝΕΝΑ Ο ‘νει αμποϊδίζου νάμου να νιλήνουμε Τσακώνικα ,
ένει σούντα να νη θέλουμε ενεί..
Ενεί τα Τσακωνοπαρέα :
……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *