ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

  Τήτηντα 25 του Απρίλη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

 

…….. ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ …….

Τσαι όπφου καμπτζία έκει φουσού , τσαι  κρυάδα  έκει ποία 

Εμπάκα τ’ αυτοκίνητε για Σίκενα τραβήα .

Μα έκει απουρτέσε μη με τα στροφή πφε μπήκα 

Έμα από τα φύση μαγευτέ τσαι ούτε νιε καταβήκα  . 

Από ένα ρυάτσι χουριστέ ένει το χωριουδάτσι 

νία γειτονία ογεί ατζά , α άβα ατζά απ’  το ρυάτσι .

Οι δύου γειτονίλε ση , α νία ατζά ταν άβα

Καθημερνά να ορείνουντε τσαι να καονυχκίζουντε. 

Το σκολείε μπαράκα   ο πόρε ση τσαι μοναχό ‘κει στέκουντα

καμπτζία να κοκιάσωει  τσαι  έκεινη έκει απαντέχουντα …. 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ . ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

………………………………………..

Και όπως παιδιά  εφύσαγε και κρύο έκανε 

Εμπήκα στο αυτοκίνητο για Σίκενα ετράβηξα . 

Μα κει μπροστά μου ήτανε , με την στροφή που πήρα 

Ήμουν από την φύση μαγεμένος και ούτε που το κατάλαβα . 

Από ένα ρέμα χωρισμένο είναι το χωριουδάκι . 

Η μια γειτονιά εδώ μεριά (αγνάντια ) η άλλη απέναντι απ’ το ρέμα . 

Οι δύο γειτονιές , η μιά αγνάντια στην άλλη 

Καθημερινά να βλέποντε και να καλονυχτίζοντε . 

Το σχολείο ολάνυχτη η πόρτα του και μοναχό

Παιδιά να κοπιάσουν  και αυτό επρόσμενε …. 

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ . ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ . 

…………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *