ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ

Α τσεία α Γιωργού εσούτσε το χτήμα . Τις τσύμα τα θασέ έκει λείχουντα το χαλίτσι τσε σιγοτραγουδούντα , έκει καοσωρίζουντα έτρου τα Τσία τα Γιωργού . Μπρι ξεποτσούει το ονάρι ξερίε νία κρεφτά ματία τα δεντρικά τσε εχαρήτσε πρεσιού πφι σε οράτσε του χαρουπίλε γιομάτοι . Άξαφνα νιάτσε γέλια τσε φωναί απο τα μερία τα θασέ . Γιουρίε προς τα οπά τσε τσι να οράει ! . Τέσσερα ζευγάρια θεόγυμνα ! Έτρου όπφου σε εμπήτσε α Μάτη σου . Άλλοι μπαήντε απο τα θάασσα τσε άλλοι παίζουντε τα βότσhαλα. Έωνη σούσε , συγχώρα μη Θεέ μη ! Τσι ένει έγκεινη το πράμα πάλι . Μπάτσε ένει ορούα αερικά ;
Ένει τα κά μη ; Ουουου Δέσποινα μη τσι επαθήκα α μαργουτά .
…… ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ….. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΑ…..
Βοηθήνετε τουρ ανήμποροι ….

Εζού Τσακώνικα θα μάθου
Να νιλήνου τσε να γράφου …..
……ΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *