ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .Α  συνέχεια τα ιστορία . ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ απο το βιβλίε του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΟΓΟΥ με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ ….

Ένει μαθητά έντενη το καφέ , έμισε – έμισε με το φαέ, κχάμποσα κανέα τσε κχαμπόσιου γαρύφαλε για νυρωϊδία , επέτσε , τσε με τα τσιγκίδα ανοίε το πορκί τα σιούγα να επιθεωρήση το καρβούκισμα . Οι κοκκαλιάριτσοι χέρε ση , είγκιαει γιομάτοι γρατζhουνίε , καταμαητθοί …Έκει θα αλεί γκανένα ότσι έκει μαούνα με του κατσιούλε ..Σάματσι να εσβαήε τα σκέψη μη , γιατσί εξηγήτσε του γρατζhουνίε ..                                Να όρκομη εζάκα να βοηθείου τον υζέ μη να μαζούει τα χαρούπια . Εκαταμαήμα απο τουρ αφάνε .     Σάματσι είνει έχουντα τσε  τιμή . Τζhάμπα ση νη αρίκχουντε …

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΚΑ ΤΗΤΗΝΤΑ . ΚΑΛΕ ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΕ…ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ….

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *