ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
ΤΗΤΗΝΤΑ 22 του Νοέμπρη 2017 .Τσακωνοπαρέα μη .

Δίπα σε ένα βαρέλι ( τον Καόγερε ) είγκιαει βάντε το κατακάϊθι για να μαζούνει αργούτερα το λίγο άϊ . Ταν ίιδε στιγμή είγκιαει μπάντε το Λιοκότσι απο του τσατζίλε τσε είγκιαει ετοιμάζουντε το δέφκιεριου στάμα . Όα α δουλεία έκει γινουμένα με τάξη σύστημα τσε ακρίβεια , Σάματσι είγκιαει κουρκιστά ρολόγια . Για τα δουλεία έντανη είγκιαει χρειασκουμένοι γεροί Χέρε , δένανη τσε αντοχή .
Για να μπάλουει το άϊ απο το λιόκαρπο , σε έκει μπαήντα το άϊ.
Είγκιαει δουλέγκουντε δεκαοχτάωρε με ατσhοί λαδολύχινοι για νία οκά Άι . Ανά τέσσερα στάματα είγκιαει τσhούντε το φαΐ πφι σε έκει φερίκχου ο νοικοτσιούρη . Απο τα πιό συνηθιστά έκει α φασουλάδα , μπατάτσε με τραχανά , Ρέτζε , τσε μπακαλάο . Το κρασί ο ‘κει λείπουντα ποτέ , πάντα έκει συνοδέγκουτα το φαΐ σου .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΝΑ ΕΤΘΕ ΚΑ τσε με υγεία .

Για να μπάλετε απ’ τουρ ελίε Άι
Θε να ντη μπαεί το Άι .
Μα τα γρούσα να νιλήτε
μπίτι ο θα κουραστήτθε…..
…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *