ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
ΤΗΤΗΝΤΑ 20 του Τςhυγητή 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Είγκιαει αφήντε κχραΐα το τσέντρη τσε είγκιαει βάντε τα κάβα ορθά ως τα μισά τσε πλάγια απο τα μισά τσε τάνου . Το όλιου κανίνι έκει έχουντα το σχήμα τα ομπρέλα . Μετά απο το χκίσιμο με τα κάβα έκει παρήντα το κάδουμα . Νη είγκιαει καδούκχουντε με καϊδί απο Άριε πφι έκει κυκνέ τσε ο ‘κει αφήντα το χώμα να περάει .
Το επόμενε στάϊδε έκει το χκίσιμο ως τα μισά με κοτρόνια τσε πάκουμα όλιου το κανίνι με χώμα . Το Τθούμα είγκιαει έχουντε πάκα για να νη κλείνωει τσε να νη ανοίντωει .
Το όλιου χκίσιμο  έκει αρίκχουντα 3-4 αμέρε ανάλογα με το πόσιου ατςhέ έκει το κανίνι .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΝΑ ΕΜΕ ΠΑΝΤΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ , ΤΣΕ ΝΑ ΝΙΛΗΝΟΥΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΔΙΟΤΣΙ :

Απέ χαϊθεί το όνειρε , χαϊθεί τσε α ελπίδα
Τα γρούσα θα νη άρει ο φουσού , θα νη άρει α καταιγίδα ..
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *