ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….ΕΜΕΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

ΤΗΤΗΝΤΑ 2 τουΑμάη 2018 .

Α Τσακωνοπαρεα με του Νέοι ……. 

………. ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ……..

Σάμερε επέκα να ζάου για ψώνια 

Σήμερα είπα να πάω για ψώνια …

Ένει έγκου το μαγαζί = πάω στο μαγαζί

Να ζάρε το καλέ = να πάς στο καλό 

Εκιού Ο ‘σει έγκα τα χούρα σάμερε; 

Εσύ δεν πάς στο χωράφι σήμερα ; 

 Όπφουρ ένει δενάχουντα ο θα ζάου . 

Όπως δείχνει δεν θα πάω . 

Έσει αούα να βρέτσει σάμερε ; 

Λες να βρέξει σήμερα ; 

Ο ‘νει δενάχου για βρέχο .

Δεν φαίνεται για βροχή . 

ΝΑ ΠΕΡΑΗΧΕΤΕ ΟΜΟΡΦΑ =ΝΑΠΕΡΝΑΤΕ ΟΜΟΡΦΑ

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *