ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
…….. Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ …….
Α ΣΥΝΕΧΕΙΑ ….. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟ ΣΠΗΛΗ ……
Να φύτσερε καμπτζούλι μη , απ’ έντεοι του τόποι
Απ’ ένταοι τα κατςhάβραχα ,τα βάσανα του κόποι .
Ένει φυτθέ Αφέγκη μη , μα κίσου ένει παρίου
Να νη αρνηθού παντοτεινά ό ‘νει πορού να ποίου .
Ντε αποθυμήκα Αφέγκη μη , Μάτη μη τσε ετίου
Ο τόπο ένει Άγιε ‘κάνα να προστσυνίου .
Θα φύτσου ξανά έδαρη , μα θα ξαναγιουρίσου
Γιάκεινη τσε προσωρινά , θα νη μου χαιρεκίσου.
Να ζάρε υζέ μη το καλε , τσε προσευχή έμε ποίντε
Του Αβραάμ τα κα να ποίερε , εφτσή ντε έμε δείντε .

Φύγε παιδί μου απο δω , απο αυτούς τους τόπους
Ετούτα τα κατσάβραχα, τα βάσανα τους κόπους
Έχω φύγει πατέρα μου , μάρχομαι πάντα πίσω
Να τα αρνηθώ παντοτεινά , αδυνατώ να κάνω….
Πατέρα σ’ αποθύμησα και σένα γλυκιά μάννα
Ο τόπος είναι Άγιος ήρθα να προσκυνήσω
Θα φύγω πάλι και ξανά , μα πάλι θα ξανάρθω
Έτσι και για προσωρινά , θε να σας χαιρετίσω
Να πάς παιδί μου στο καλό ,την προσευχή μας κάνουμε
Να κάνεις τα καλά του Αβραάμ , η ευχή μας που σου δίνουμε

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ……. ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ………
……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *