ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..
ΤΗΤΗΝΤΑ 2 του Αγούστου 2017 . Τσακωνοπαρέα μη ?.

Όσιου έκει κχοντούκχουντα το σέρι οι βάρτσε , πότε α νία μα πότε α άβα είγκιαει παρήντε μέρα παρα μέρα . Οι αποστατοί τσε κουραστοί είγκιαει φύντε πιο νωρίς τσε οι βάρτσε είγκιαει φερίκχουντε τουρ αντικαταστάτε σου .. Κοϊθίνια με παξιμάϊδα τσε ελίε φύντα απο τα Τσακωνιά , ντουμάτε τσε αγγούρια παρήντα απο ταν Αργολίδα .
Τουρ Αρχαί του Αωνάρη ύστερα απο το λιχίνισμα είγκιαει έγκουντε οι εργάτοι τσε εργάκισαι για πλερωνή . Όρπα α χαρά σου έκει απερίγραφτε . Είγκιαει αρίκχουντε κχάμποσοι σάκχουμε φαέ η κρίσε τσε έτρου ένα μέρη απο τα κουμπάνια εκει σιγουρευτέ.
Το κυριούτερε απο όα ο Άντε …..

Κα νιούμου αμέρα τσε κα μπανιαρίσματα …

Του Αγούστου ένει δύου , όλε ο κόσμο ένει παρίου
Τα Τσακώνικα ένει νίου , να τσε διακοπέ ένει ποίου …

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *