ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …

Μετά εζάκαμε το Σπύρο το Τσυριάκο πφι έκει έχου τσε έτενη καφενείε τσε να μου ετσεράτσε τσε έτενη . Όρπα ερέκαμε το Νιχάλη τον  Αλευρά ( Παπορά ) με το καΐτσι ση σε να μου ενέτζε το Τερέ . Να μου ένέτζε τα σκά του Λαγοδόντη τσε ένει αδύνατε να νη μου περιγράψου ταν υποδοχή .              Ο μακαρίτα ο Φραγκούλη απο τα χαρά τσε τον ενθουσιασμό ση έκει ανεμούκχου δυναμίτε τα θάασσα  Ο κόσμο όκει περιμένου να κχαμπάμε απο το μαδέρι , είγκιαει   ασπηδούντε Τάσου τα θάασσα για να να  μου σφίξουει του Χέρε … Άλλοι βούντε άλλοι γεούντε , άλλοι τραγουδούντε  , ειλικρινά απερίγραπτε .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *