ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …
…. Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ …..

ΤΑ τσάδεφο ση τα Βατζελιώ πφι έκει αραμούα τα κάτου γειτονία νιε παραφαγκήστε πφι ο ‘κει ορούα ‘νει τον Άγιε τσε ερωτήτσε τα Μαριγώ . Μαριγώ κιά ένει α τσάδεφο μη α Θοδωρού ;
Ένει κα ; Μπάτσε ένει άρρωστε ; Ο ‘νει ορουμένα τον Άγιε …
Άρρωστοι είνει οι εμαλοί ση Βατζελιώ , νιε απαντήτσε θυμουτά α Μαριγώ . Τθένα κιούφα με έκεινη το χαζοκούκι πφι νιε ενέγκαει , Σάματσι νιε ένει ορούα τσε εζού ; Τσε ο χάρο να μόλει να νη άρει , Όρπα θα νη ερέσει , σταλιστά απουρτέσε απο το χαζοκούκι , ούτε το κουγκί ο θα προφτάσει να πατεί να νη κλεί θα νη αφεί ανοιτθέ για να νη νίνει τσε από τόν άλλε κόσμο..
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …
…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *