ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ  ΜΗ …. ΟΙ ΔΥΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ …

– Α ούρα α κα κουμπάρε , τσι έσει ποίου ;  – Τσι να ποίου κουμπάρε απο υγεία τσεροκά ένει αλλά απο τα αβα  χέτσε ση ….- Ποίε τα πράματα πιο λιανά τσι  ένει τςhάχουντα ; ένει πορού να βοηθείου ;         -Μακάρι να έσα πορού κουμπάρε , μακάρι γιατσί τότθε τα πράματα θα είγκιαει νιά χαρά , οα μέλι γα , αλλά;  – Αλλά τσι ; Τσι  ένει τςhάχουντα ;  – Μα σε καλέ ντη βρε κουμπάρε όσει νίου  μπίτι νέα ;              – Απο  κια να ση νιάου κουμπάρε ;   Απο του χουρχουλοί ή´ του καρακάξε…                                                  – Χαχαχα πάκα έσει έχου, απο το ράϊδε όσει νίου τσίπτα ……

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ …ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ..

ΟΜΟΡΦΟ ΤΗΤΗΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΙ ΝΑΜΟΥ 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

 

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *