ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΤΗΤΗΝΤΑ 15 του Νοέμπρη 2017 ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΝΕΡΗ .

Όπφουρ ένει δενάχουντα , ο Ποσειδώνιο αγριεύε ,
τα τρίαινα Αβράε ‘νει , τα θάασσα ανταριέβε .
Τα τσύματα αγριευτά , του βράχοι είνει ντήντα
Μα οι βράχοι είνει ατάραχοι τσε ένταει πάλι ειν´ φύντα
Ως πφι να ξαναγύρωει , πρεσιου πιο αγριεφτά
Τσε διεκδικούντα το γιαλέ , μ’αντάρα τσ’ αφριστά.
Ποσειδώνιο γιατσι έσει φουρτσιστέ τόσιου πρεσιου ανταριαστέ;
Τα θάασσα εταράερε , το τσύμα ανταριάερε .
Θεο ένει τσε θυμουτέ , ογαριασμό ο ‘νει δίου……
………………………………………………. ……
Έτσι και όπως φαίνεται ο Ποσειδώνας θύμωσε (αγρίεψε )
Και άρπαξε την Τρίαινα , την θάλασσα αντάριεψε .
Τα αγριεμένα κύμματα , τα βράχια όλο χτυπάνε μ
Μα οι βράχοι είνα ατάραχοι και κείνα πάλι φεύγουν .
Ως να ξαναγυρίσουνενα πολυ πιο θυμωμένα
Να διεκδηκ´σουν το γιαλό, με θόρυβο αφρισμένα .
Ποσειδώνα γιατι είσαι φουρκισμένος ,τόσο ανταριασμένος,
Τη θάλασσα αντάριασες , το κύμα το εθέριεψες
Θεός είμαι και θύμωσα , λογαριασμό δεν δίνω
Έτσι να καταλάβετε πως ότι θέλω κάνω ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *