ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


. Τσακωνοπαρέα μη .

Α αυλή έκει πρέπουντα να έκει γιομάτε με κάβα . Κάβα για το τζhάκι , για σhόμαση το χειμωνικό τσε για μαγέρεμα . Είγκιαει έχουντε τσε θεμωνείε με κχριανίδε για το άναμα τθο φούρνε . Κάθε βοά πφι είγκιαει ανάφουντε φούρνε έκει κατακίνου 2-3 πορούμε κχριανίδε …
Σε νια μερία τα αυλή είγκιαει έχουντε τα ρείτσια τσε τουρ αφάνε
για προσανάματα. Μόλις έκει τελειούκχα α χρονία είγκιαει τσινούντε κίσου απο ταν αρχή. Ροζιαστοί χέρε , ηλιοδατοί σhούτσε , ιδρουτοί κορμοί απο τα μάχη για ταν επιβίωση .
Έμε τυχεροί πφι εζήκαμα έτεοι του εποχαί , όσοι σε ζήκαμε .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΜΕ ΥΓΕΙΑ .

Ετελειούτσε α ιστορία
Άβα θα αρχίσουμε ταχία .
…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *