ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .
ΤΗΤΗΤΝΤΑ 11 του ΑΩΝΑΡΗ 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Είγκιαει τα λείψανα , τα απομεινάρια , απο το τότθε τσέντρη υγείας . Πφι ένει πλέα έχουντα χατέ τα τα δόξα ση τσε το μεγαλείε ση .
Έτεοι του χρόνου έκει έχουντα γραφτέ τα δικά ση ιστορία .
Του τσαιροί πφι όα είγκιαει φυσικά τσε α Μάτη φύση έκει σεβαστά τσε αγαπητά . Του χρόνου τσε του τσαιροί πφι ο άντρωπο έκει προφυάτθου τσε έκει προστατέγκου τα φύση . Γιατσί έκει έτανη πφι νιε έκει προσφερήκχα τα τροφή ση , τα γιατρικά ση , το βάλσαμο ση . Νιε έκει κχοντούκχα τα ζωη τσε είγκιαει συνηυπάρχουντε .
Ένει έγκου για το αθάνατε ύο , το αθάνατε βοτάνι
Να νη δού ταν αγάκη μη , ποτε να μη πεθάνει .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΜΗ ΚΑΣΙΤΘΕΤΕ ΤΟΝ ΗΛΙΕ ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ ΟΥΡΑ .

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *