ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ο κχούλε ένει α εξέλιξη τσαι α γρούσσα το λαλούϊδι 

Για νοιρόγια έν’ α εξέλιξη , τσαι α γρούσσα για τραγούϊδι

Τ’αγκάθι είναι η εξέλιξη και η γλώσσα το λουλούδι 

Για μοιρολόγια η εξέλιξη και η γλώσσα για τραγούδι . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *