ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 


ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
……………Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ….

Αντίθετα με τα Θοδωρού α Μαριγώ ούτε πφι έκει θέα να νήνει αλλα ούτε τσε να νη ορήνει τα τελεόραση . Νιε έκει ειχα ονομαστε το κουκί του Εωσφόρου γιατσι όπφουρ έκει αούα τσε α ιίδε , δίχως να νη κατάβαιρε ντε ένει αρίκχουντα τουρ εμαλοί τσε ντε ένει δαιμονίζουντα . Ντη ένει απομονούκχουντα απο τούρ αθροίποι τσε ένει σταμακίχουντα τα διαλεκτικότητα . Ένει αφαιρούντα τα κουβέντα τσε το σhόνισμα τα συντροϊθία .
Τουρ αμέρε πφι έκει έγκα για ψώνια νη έκει διαπιστούκχα τσε πλέκιεριου . Νέοι τσε γεράδε καρφουτοί το χαζοκούκι .
Ο μπακάλη ογλήγορα , ογλήγορα να ξεποτσουθεί του πεάται ση για να μη χάει τα συνέχεια απο τουρ αϊδήλε τα τελεόραση .
Ήμαρτον πλέα ……κίσου μη έσει Σατανά .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ
……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *