ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …ΚΑ ΝΙΟΥΜΟΥ ΑΜΕΡΑ … ΤΣΕ ΚΑΛΕ ΜΗΝΑ …..

Εζάτσε ίσια για το σεντούτσι , χωρις να σταμακήσει τσε χωρίς  να δεί σημασία τα τσεία τα Σταματού . Ατζε το κχομπόδεμα με του δραχουμαί τσε εβαλήτσε ένα άλλιου , τσαινούρτση κχομπόδεμα , το οποίε έκει έχουντα μπλέ σημαιούλε . Έκει βασανίζα τον εμαλέ ση μπάτσε έκει εξηγούα  το όνειρε αλλά του κάκου , τσίπτα όκει καταφερήκχα ….. Κλειδαμπαρουτά κάθε μέρα τάσου , όκει μπαήνα μπίτι τάτσου ούτε ακόνη να ταγήσει του κότθε ση . Όπφου είγκιαει δενάχουντα τα πράματα , έκει πρέπουντα να ερεστεί ένα Χριστσιανέ να νη εξηγεί ,  γιατσί α τσεία σίγουρα όκει θα γλυτούει τα συφώρεση . Ανασάτζε άμα εμαθήτσε ότσι ναι μεν έκει θε να άρωει του δραχουμαί  , αλλά έκει θα ση αναπληρούνει με κάτσι  άλιου πφι νη είγκιαει αούντε Ευρώ …

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *