ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
ΤΗΤΗΝΤΑ 1 του Νοέμπρη 2017 ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

ΚΑΛΕ ΜΗΝΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ΤΣΕ ΣΕ ΟΑ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΑ.
( Ο ‘ΝΕΙ ΝΤΡΟΚΗ ) του ΠΑΝΟΥ ΝΑΡΝΕΡΗ .

Ο ‘νει ντροκή Τσακώνοι μη , τα γρούσα άμα νιλήνουμε
Μο’ ένει ντροκή , ατςhά ντροκή , να νη περιφρονήνουμε .

Τσι εν’ πρέπουντα να ποίουμε, όλοι κα νιε με ξέρουντε
Έα όμως πφι ο ‘με ποίντενη , τσε όλιου κατάβα ΕΜΕ ‘γκουντε.

Ο κατάβα ένει εύκολε , εσ’ έγκου κουρβουλίχου
Μα κατρατσύλι σα ναϊθεί τότθε ποίε ντε ‘νει τθαΐχου;

Θίλοι το κατρατσύλισμα , θα ένει κατατζία ,
Τσε ούτε πφι θάχει γιουρισμό , να ξέρετε καμπτζία
…………………………………………………………….
Δεν είν’ ντροπή Τσακώνοι μου,τι γλώσσα να μιλάμε
Μον’ είν’ ντροπή τρανή ντροπή , να την περιφρονάμε .

Τι πρέπει εμείς βα κάνουμε , όλοι εμείς το ξέρουμε
Μα έλα που δεν το κάνουμε , κατήφορο όλοι πέρνουνε.

Κατήφορος είν’ εύκολος και πας όλο κυλώντας
Μα αν κατρακύλα πια γενεί ; τότε ποιός σε σηκώνει ;

Η κατρακύλα φίλοι μου κατάντια πια θα είναι .
Δεν θάχει πλέον γυρισμό πρέπει να το γνωρίζετε……

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *