ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τα ντόκια κάλαντα απο τον Πάνο Μαρνέρη

Χριστούγεννα πρωτούγεννα πρώτε γιορτά του χρόνου
Μπαήτε οράτε μάθετε Κια ο Χριστέ ενάτθε
Ενει ανασταινούμενε με γα τσε με το μέλι
Το μέλι ειν’ τςhούντε οι άρχοντε το γα οι αφεντάδε
Τσε το μελισσοβότανε να ούσουντε οι τσυράδε
Ενεί όρεγη ο κάναμε να κίουμε τσε να φάμε
Απο αγάκη κάναμε τσε να νη μου οράμε
Όρεγη πφε τραγουδήκαμε τείχο να μη βροντάει
Τσε ο νοικοτσιούρη τα τσελή πρεσοί χρόνου να ζάει
Χρόνου πάσιοι …..
…………………………………………..
Χριστούγεννα πρωτούγεννα Πρώτη γιορτή του χρόνου
Για βγήτε δέτε μάθετε πως ο Χριστός γεννάται
Γεννάται και ανατρέφεται με μέλι και με γάλα .
Το μέλι τρώνε οι άρχοντες το γάλα οι αφεντάδες
Με το μελισσοβότανο λούζωνται οι κυράδες
Εμείς εδώ δεν είρθαμε να φάμε και να πιούμε
Απο αγάπη είρθαμε , είρθαμε να σας δούμε
Εδώ που τραγουδήσαμε πέτρα να μη ταγήσει
και ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει ……
Χρόνου πάσιοι …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *