ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Σάμερε εν’τ’ Άγιε Λία χρόνου πάσιοι με υγεία

Χρόνου καλοί χρόνου πρεσσοί χαρούμενοι τσαι’φτυχιστοί

Σήμερα είναι  τ’Αη Λιά χρόνια πολλά με υγεία

Χρόνια καλά χρόνια πολλά, χαρούμενα κ’ευτυχισμένα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *