ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 1–2 του Σετθέμπρη  2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Το κόκιασμα του Τςhυγητή ( Σέρι, Τςhύγο πόλεμο ) 

Σετθέμπρη Καού κοκιάερε τσαι φέρε του δροσίλε 

Εδάκαμε, χουρχουλιάκαμε απ ‘του πρεσσοί καΐλε  

Τουρ αμπέλε να τςhυγήμε  τσαι του Βότςhου να πατήμε

Κρασάτσι  για να ποίουμε ανέ διψάμε να νι κίουμε . 

Απ’το Σερνιάλι κοτσινέλι να κίνουμε απ’ το βαρέλι 

Το χειμωνικό με τα παρέα , να κιάνει νάμου ντρέα 

Το χειμωνικό  γκάνα κχιαούλι , να κίνουμε με το τασιούλι 

Να γλεγκίσουμε κομμάκι με αγάκη τσαι μεράκι 

Όμορφα να τραγουδήμε τα γρούσσα νάμου να νιλήμε

Όμορφα όγια να  αλήμε, τα ντέρκια κίσου να αφήμε

Ο ιό να τθάει να φύτσει από σ’ενεί να ξεκχολήτσει 

Να έμε όπφου παλιά, να συχάσει τσαι ο Χαρδαλιά

Με το καλέ να ξημερουθούμε , καλε μήνα νάχουμε .

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………,.

Σεπτέμβρη καλώς μας  κόπιασες και φέρε τις δροσιές

 καήκαμε φουσκάλες βγάλαμε, από τις πολλές τις ζέστες.

Τ’αμπέλια να τρυγήσουμε, σταφύλια να πατήσουμε 

κρασάκι για να κάνουμε, όταν διψάμε να το πίνουμε. 

 Απ’ το Σερνιάλι κοκκινέλι να πίνουμε από το βαρέλι 

το χειμώνα με την παρέα, να μας πιάνει η ζάλη. 

Το χειμώνα καμιά στάλα, να πίνουμε με το κύπελλο ,

να γλεντήσουμε κομμάτι με αγάπη και μεράκι . 

Ομορφα να τραγουδήσουμε τη γλώσσα να μιλήσουμε,

όμορφα λόγια να ειπούμε τα ντέρτια πίσω να αφήσουμε. 

 ο ιός να σηκωθεί να  φύγει, από εμάς από εμάς να ξεκολλήσει,

να είμαστε όπως παλιά, να ησυχάσει και ο Χαρδαλιάς

….Με το καλό να ξ ημερωθούμε, καλό μήνα νάχουμε .…….

…..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *