ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 6–7 του Αμάη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Θωμαή τσαι Σιούλα, Γειτόνισε #18: του Πάνου Μαρνέρη

—Χριστέ Αναστάτθε γειτόνισα μι ..

—Αλήιθα Αναστάτθε Θωμαή .. αλλά ένι έχα ένα παράπονε … 

—Τσι παράπονε γειτόνισα ; 

—Βρε Θωμαή τσαι συγγνώμη πφι ντε ‘πέκα  βρέ, αλλά να ο κάνερε να ντι τσεράου το κάτσι τσι για τα γιορτά μι… 

—Να βρε γειτόνισα με το ένα τσαι με το άλλιου ο αειδά  να μόλου να σ’αλήουμε να κίουμε τσαι ένα μαστιχούλη . .

—Ο ‘νι αούα , α πρώτε πφι μ’εφτσήτθε έσα εκιού, αλλά να ο πατήτσερε πούα το κονάτσι μι τσαι με κακοκάνε γουλιάϊθι .  

—Μα πφι να μαργουθού, εζου να κακογνωνίσου τα γειτόνισα μι ! ορή σε έμισε ούρα θα μόλου να κατσάμε να ντ’εφτσηθού τσαι από κοντά . 

—Έα καου παρία τόσοι αμέρε ντ’ένι αντεχουμένα , 

—Να εσούκα τσιόα .. χρόνου πάσοι γειτόνισα μι να χιλιάξερε του χρόνου ντι , κα δεξίματα από τα καμπτζιούλια ντι τσαι α τσέα ντι πάντα γιομάτα να ένι . 

—Εφχαριστούα ντι βρε Θωμαή, ουουου τα βάμματα θα βάλου από τα χαρά μι βέβια .. Έα έα να ντ’αγκαλιάσου βρε γειτόνισα , πφι έμε ένα πόρε τσαι έμε χαιρεκισκουμένοι από αλάργα,  ούτε ψούρα να έμαει έχουντε.. 

—Τσι να ποίουμε, ένι τσαι έντανη α ακλεριαστά παλιοαρρώστσεια.. 

—Ορή γειτόνισα εζού οξον από σετίου, ένι έχα δύου τςhεί μήνοι να οράου άντρωπο, μη σούσει τσαι μη προφτάσει τσαι έγκεινη το χτικιό 

—Γειτόνισα μι δίτσηε έσι έχα, να ποίουμε τσαι το μπόλι τσαι απέ να ‘ράμε.. 

—Έεε μα πλέα χτικιάμε ,ήμαρτον θέ μι .. Ορή Θα μόλερε να ποίου σε όα ταν οικογένεια  το τραπέζι,άλλε μι πότε , να ποίου τα κουμάντα μι. 

… Χριστέ Αναστάτθε ..ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΕ ΝΑ ΞΗΜΕΡΟΥΘΟΥΜΕ ..  

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

 

—Χριστός Ανέστη γειτόνισσα μου.. 

 —Αληθώς Ανέστη Θωμαή, αλλά έχω ένα παράπονο. 

—Τι  παράπονο γειτόνισσα ;

—Βρε Θωμαή,και συγνώμη που είπα βρε.. αλλά να δεν ήρθες να σε κεράσω κάτι τις για τη γιορτή μου ..

—Να βρε γειτόνισσα με το ένα και με το άλλο, δεν άδειασα να έρθω να τα πούμε και να πιούμε και μία μαστιχούλα .. 

— Δε λέω η πρώτη που μου ευχήθηκε ήσουνα εσύ αλλά να δεν πάτησες πόδι στο σπιτικό μου και μου κακοφάνηκε μπουκίτσα .

— Μα που να μαραζώσω, εγώ να κακογνωμίσω την γειτόνισσα μου; να σε μισή ώρα θα έρθω να καθίσουμε να σου ευχηθώ κι από κοντά. 

—Ελα καλώς να έρθεις, τόσες ημέρες σε περίμενα..

—Να έφτασα κιόλας, χρόνια πολλά γειτόνισσα μου, να χιλιάσεις τα χρόνια σου, να δεχτείς καλά νέα από τα παιδιά σου, και το σπιτικό σου πάντα γεμάτο να είναι.. 

—Ευχαριστώ βρε Θωμαή Ούου τα κλάματα θα βάλω από τη χαρά μου

—Έλα έλα να σε αγκαλιάσω βρε γειτόνισσα που είμαστε μία πόρτα και χαιρετιόμαστε από μακριά, ούτε ψώρα να είχαμε..

 —Τι να κάνουμε είναι κι αυτή η άκληρη παλιοαρρώστια.. 

—Να γειτόνισσα εκτός από σένα έχω 2–3 μήνες να δω άνθρωπο, μη σώσει και μην προφτάσει και αυτό το χτικιό.. 

—Γειτόνισσα μου δίκιο έχεις να κάνουμε και το εμβόλιο και μετά θα δούμε.. 

—Εεε μα πια χτικιάσαμε ,ήμαρτον Θέμου. Να να έρθεις να κάνω και το τραπέζι σε όλη σου την οικογένεια, μόνο να μου πεις πότε να κάνω τα κουμάντα μου. 

Χριστός Ανέστη… με το καλό να ξημερωθούμε .. 

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *