ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..

Τίτιντα τσαι Πέφτα 9–10 του Σερικχή 2021 : Α Τσακωνοπαρέα 

Ατςhά Τούρλα #3 : Του Πάνου Μαρνέρη . 

Επέκαμε ότσι α Φιλύρα έκι θιλενάδα του Κρόνου τσαι σιάτη του Ωκεανού  ούγειε έκι αϊθή του Κρόνου . Α Φιλύρα το λοιπόνου έκι μπαήνα τθου λότζοι του Κρόνιου σhίνα για ταν αναπαή σι . 

Όρπα νι έκι ερέχου ο Θεό Κρόνε τσαι για να ξεγιάει τα γουναίκα σι Ρέα έκι μεταμορφουκχούμενε σε άγο . Αποχκίε με τα Φιλύρα το τσένταυρε Χείρωνα, ούγειε έκι έμισε άντρωπο τσαι έμισε άγο.

Ογή το λοιπόνου α Φιλύρα αναστάτζε τον υζέ σι. Ένα άλλε μύθο ένι Θέου να αλεί ότσι α Ρέα εκιάτσε επ’αυτοφώρω  τον Κρόνε με τα Φιλύρα τσαι ο ιίδε μεταμορφούτθε σε άγο για να διτσαιολογηθεί τσαι να αποφύτσει ταν οργή σι.

Α Φιλύρα εφύτζε τσαι ερέστε τθο Πήλιε τα Θεσσαλία τσαι οπά εγενάτσε τόν Χείρωνα γκριουφά από ταν Ρέα  ούγειε νι αναστάτζε οπά με τα βοήθα τα Ωκεανίδα Χαρικλώ .

 Ένα άλλε μύθο ένι αού ότσι α Φιλύρα μεταμορφούτθε σε Δεντρικό,

Έτρου άμα ο Κρόνε έκι μακρία από τα γουναίκα σι Ρέα έκι περαήχου το τσαιρέ σι ταν αγκαλία τα Φιλύρα. Ένα όγο παρατάνου γιατσι ο 

Μαλεβό ένι γιομάτε από τα δεντρικά φιλύρε. 

Άμα όμως ο Δία νιτσήτσε τον Αφέγκη σι Κρόνε μαζούτσε του δώδεκα θεοί τθον Όλυμπο. Τότθε τσαι α Φιλύρα άτζε τον υζέ σι τσαι μετακομίαει τθο Πήλιε δίχως όμως να λησμονένει τόν Κρόνιε Σhίνα σε ούγειε ήγκιαει κοκιάζουντε ταχκικά … 

Από τον Όλυμπο οι Θεοί ογή ήγκιαει παρείντε 

Ογή ήγκιαει ξεδούκχουντε, τσι’εξοχή  ήγκιαει ποίντε……

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι από ταν όμορφο Τούρλα . 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

….. 

Είπαμε ότι η Φιλύρα ήταν φιλενάδα του Κρόνου και κόρη του Ωκεανού ο οποίος ήταν αδερφός του Κρόνου. 

 Η Φιλλύρα το λοιπόν ανέβαινε στα δάση του Κρόνιου όρους για να αναπαυτεί. Εκεί την έβρισκε ο θεός Κρόνος και για να ξεγελάσει την γυναίκα του μεταμορφωνόταν σε άλογο.  Απόκτησε με την φιλύρα τον κένταυρο Χείρωνα ο οποίος ήταν μισός άνθρωπος και μισός άλογο. Εδώ λοιπόν,  στη Μαλεβό, η  Φιλύρα μεγάλωσε το γιό της..

Ενας άλλος μύθος θέλει να λέει ότι η Ρέα έπιασε επαυτοφώρω τον Κρόνο με την φιλύρα και ο ίδιος μεταμορφώθηκε σε άλογο για να δικαιολογηθεί και να αποφύγει την οργή της  . Η Φιλύρα έφυγε και βρέθηκε στο Πήλιο στην Θεσσαλία και εκεί εγέννησε τον Χείρωνα κρυφά από την Ρέα, τον οποίο μεγάλωσε εκεί με την βοήθεια της Ωκεανίδας Χαρικλώ.. 

Ένας  άλλος μύθος λέει πώς η Φιλύρα μεταμορφώθηκε σε δέντρο έτσι όταν ο Κρόνος ήταν μακριά από τη γυναίκα του περνούσε τον καιρό του στην αγκαλιά της Φιλύρας . Ένας λόγος παραπάνω γιατί ο Μαλεβός είναι γεμάτος από το δέντρο Φιλύρα. Αμα ο Δίας νίκησε τον πατέρα του Κρόνο μάζεψε τους 12 θεούς στον Όλυμπο. Τότε και η Φιλύρα πήρε τον  γιό της και μετακόμισε στο Πήλιο δίχως όμως να λησμονήσει το Κρόνιον όρος στο οποίο κόπιαζε τακτικά ( επισκεπτόταν τακτικά ) 

Από τον Όλυμπο οι Θεοί εδώ όλοι ερχόσαν

Εδώ ξεκουραζόντουσαν την εξοχή τους κάναν …. 

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *