ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Τίτιντα τσαι Πέφτα 8–9 του Δετσέμπρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα .. 

Θωμαή τσαι Σιούλα #30: Του Πάνου Μαρνέρη .. 

—Βάλε τάνου το μπρίτσι τσ’εσούκα Σιούλα..

— Έα ντε λεκαρίαει τα ψίλια μι ξοικάζα τσαι αντεχουμένα.. 

— Αμέρα κα τσαι από κοντά Σιούλα … 

—Καώστο , καουρ εκοκιάερε.. κάτσα κάτσα να ντι  δού  γκάνα μουστοκούλουρε, γιατσί γλυκό τα μίςhα ο αξιούμα να σιάξου.. 

— Για το καφέ γειτόνισα μι ένι το καλύτερε … 

— Εζού τθο καφέ Θωμαή ένι Βάνα τσαι λίγο κανέα για τα νυρωιδία.

— Οι παλιοί ήγκιαει βάντε, ξέρα νι ένι , αλλά με τα κανέα ο ‘νι ποίου καλέ κατακάϊθι, τσαι ένι δύσκολε να σβαϊστεί . 

— Με ιμε ιμε έγκεινη ο ‘να νιουρίζα νι .. 

— Ναι Σιούλα ένι ξεκχρισκούμενε το φετζhάνι τσαι … 

—Έδαρη τσι να ποίου πφι ο ‘νι έχα άλλε  ουουου τσ’επαθήκα …

— Έα Έα σάματσι εκάνε α συντέλεια πλέα .. ο ‘νι κειράζουντα. 

—Ο’νι κειράζουντα!!! Βρε κειράζουντα τσαι σεροκόφουντα ένι,αλλά 

ο ‘νι ξέρα τσι να ποίου. 

—Έα φέρε να νι κιμίουμε έδαρη  τσαι του δεκαπέντε  ναμέρε να κίνουμε δίχως κανέα… 

—Κίσου ο θα σβαήσερε το φετζhάνι βρε Θωμαή .. 

— Θα νι σβαήσου βρε Σιούλα μονέ σύχασε όρπα χάμου..πφι  ντ’ένι κιάντα το δικό ντι με το φετζhάνι; αμάν πλέα .. 

— Για λίγο νι έσι έχα; Έτεοι οι άλλοι οι καραπουτανάρε ούτε νία βοά ο πέκαει τσίπτα, τόσοι χρόνου μι ήγκιαει κοροϊδέγκουντε 

Θ….Το  καφε  απ’ογη τσαι πέρε με διχως τα κανέα φέρε

Θ…Το φετζhάνι να σβαήσου όα να σ’ξονομακίσου..

Ο θεός να έχει νάμου κα  γιατσι δίχως υγεία όα είνι άχρηστα.

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

— Βάλε πάνω το μπρίκι και έφτασα Σούλα!!! 

—Ελα ντε…. Άσπρισαν τα μάτια μου κοιτάζοντας και περιμένοντας..

—Καλημέρα κι από κοντά Σούλα..

—Καλώς τηνε, καλώς εκόπιασες, κάθισε να σου δώσω κανα μουστοκούλουρο γιατί γλυκό του κουταλιού δεν αξιώθηκα να φτιάξω. —Για τον καφέ γειτόνισσα μου είναι το καλύτερο.. 

—Εγώ στον καφέ Θωμαή  βάζω και λίγη κανέλα για την μυρωδιά. 

—Οι παλιοί  έβαζαν το ξέρω, αλλά με την κανέλα δεν κάνει καλό κατακάθι και είναι δύσκολο να διαβαστεί το φλιτζάνι. 

— Οϊμέ , οϊμέ, αυτό δεν το ήξερα!!

—Ναι Σούλα ξεπλένετε το φλιτζάνι..

—Και τώρα τι να κάνω; δεν έχω άλλον ούουου τι έπαθα…

—Έλα έλα, σάματις ήρθε η συντέλεια πια, δεν πειράζει δεν πειράζει.

—Βρε πειράζει και σεροκόβει, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω..

—Έλα φέρτο να το τιμήσουμε τώρα και στις 15 ημέρες θα πίνουμε ένα χωρίς κανέλα. 

— Πάλι δεν θα διαβάσεις το φλιτζάνι βρε Θωμαή ;

—Θα το διαβάσω βρε Σούλα, πάρα ησύχασε  από εκεί εκεί χάμω…

 που σε πιάνει το δικό σου με το φλιτζάι ; αμάν πια… 

— Για λίγο το ‘χεις, εκείνες  οι άλλες  οι καραπουτανάρες ούτε μία φορά δεν είπαν τίποτα, τόσα χρόνια με κορόιδευαν… 

… τον καφέ από δω και πέρα δίχως κανέλα φέρε 

….το φλιτζάνι να διαβάσω όλα να τα ξονοματίσω …

..Ο  Θεός να μας έχει καλά γιατί δίχως υγεία όλα είναι άχρηστα… 

 …………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *