ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τίτιντα τσαι Πέφτα 6–7 του Οχτώμπρη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουητέ# 4 : Από το βιβλίε: ΚΡΑΥΓΗ .

 Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από το Πάνο Μαρνέρη 

Ο άτςhωπο μι  επέτσε τθο μιτσή νάμου υζέ . Έτζε καμπτζί μι θα ερέσερε τσαι άβα καμπτζιούλια να παιζάτσερε .Έκι α τελευταία βοά πφι νι οράκα . Σαν εμπαήκαμε από το σκολείε ο ‘μαει νιουρίζουντε κατά κιά να δούμε .Εζάκαμε κάτου, κατά το χτήμα. —Ζάμε να φάμε κότθε, επέκα σε νία γειτόνισα μι, σ’ ένι έχα κλειστέ το κατούγι τσαι έμα γεούα . Μπερ έκι αντεχούμενε ετσιτάπα κακό ! Σαν εσούκαμε λίγο παρατάνου από το Γυμνάσιε επέτσε νία γουναίκα πφι ανταμούκαμε: 

Κακομοίρε κια έτθε έγκουντε , όλοι τουρ ατςhοίποι σε σκωτούκαει!!!

Όχι εκουήαμε …Σαν οράκα τουρ άλλοι γουναίτσε να γκριουφονιλήνωει εστσέμα : Έδαρη τσι έμε ποίντε . Κόφταει οι γούνοι νάμου. Για έτθα με πέτσε α γειτόνισα να οράμε τσι θα ναϊθεί. Ανέ ζάμε να οράμε, αφού ο μποίκαει τσίπτα, γιατσί να σι σκωτούνει;

Εσούκαμε όρπα, όλοι οι ατςhοίποι φονευτοί. Ποίε να πρωτομαζούερε; 

Άγκαμε το μπέτσιμο πφι έμαει έχουντε παρτέ μαζί νάμου, τσαι ένα ένα σε αμπαήαμε τάνου τσαι απέ να σι κχαμπαήσουμε τθο νεκροταφείε . Όρπα οράκαμε τσαι ταν τσυρά Χατζή, έκι ξένα τσαι όκι έχα γκανένα να νι βοηθεί , έκι παντρευτά το πιθεωρτή. 

Έκι βούα τσαι έκι αούα . Κια να ζάου; τσι να ποίου; Το Ξενούλη μι νιε σκωτούκαει…Εκάνε α Μάτη μι .Έα καμπτζί μι να βοηθείουμε να αμπαήσουμε τσαι έτενη τάνου .

Καλέ ξημέρουμα . Ετσιτάπα δράματα να μη σι ξαναζήουμε …

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

………..

Ο άντρας μου είπες το μικρό μου γιο. —Πήγαινε παιδί μου να βρεις και τα άλλα παιδάκια να παίξετε. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. 

Σαν βγήκαμε από το σχολείο δεν γνωρίζαμε κατά που να πάμε.  Πήγαμε πρός το Κτήμα. —Πάμε να φάμε κότες. είπα σε μια γειτόνισσα, τις έχει κλείσει στο κατώι,και γελούσα.  Ποιος περίμενε τέτοιο κακό!!! Σαν φτάσαμε λίγο παρακάτω από το γυμνάσιο, είπε μια  γυναίκα που ανταμώσαμε. —Κακομοίρες που πηγαίνετε; όλους τους άντρες τους σκότωσαν.. Οοοχι σκούξαμε . Σαν είδα τις άλλες γυναίκες να κρυφομιλάνε σκέφτηκα, τώρα τι κάνουμε;Κόπηκαν τα γόνατα μας . —Για σήκω, μου είπε μία γειτόνισσα,να δούμε τι θα γίνει. Ας πάμε να δούμε,αφού δεν έκαναν τίποτα, γιατί να το σκοτώσουν;

 Φτάσαμε εκεί . Όλοι οι άντρες φονεμένοι.  Ποιον να πρωτομαζέψεις πήραμε το σκέπασμα που είχαμε πάρει μαζί μας και έναν ένα  τους ανεβαλζαμε επάνω, για να τους κατεβάσουμε μετά κάτω στο νεκροταφείο.  Εκεί είδαμε και την κυρά Χατζή . Ήταν ξένη δεν είχε κανέναν να την βοηθήσει, ήτανε παντρεμένη με τον επιθεωρητή. Έκλαιγε και έλεγε : —Που να πάω… τι να κάνω…το ξενούλι μου το σκότωσαν. Ήρθε η μάνα μου… Έλα παιδί μου να βοηθήσουμε,να ανεβάσουμε και εκείνον επάνω. 

Καλό ξημέρωμα ..Να μην ξαναζήσουμε τέτοια δράματα!!! 

……ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *