ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Όμορφο Λενιώ μπράβο … 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……Λενάτσι Άγιε Λίδι 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 6–7 του Αωνάρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #75 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Α Βασίλω Κουμάντου ενάτθε το 1907 τθα Σουδενέϊκα ταρ Αχαΐα σαμερινα (Λουσικά) από το Νικόα Σταυρόπουλο τσαι ταν Όλγα Καραμάνου. Έκι α ατςhιτέρα από εφτά, (τέσσερι υζοί τσαι τσhεί σιατέρε . Ήγκιαει χωρόγοι . Στεφανούτθε το Μάτζη του 1940 το Θανάση Κουμάντο από τα Βυσωκά, ούγειε έκι καθηγητή τθο Γυμνάσιε τθα Καλάβρυτα . Το Γενάρη του 1941 εμποίκαει τον Πάνο . Του 13 του Δετσέμπρη το 1943 οι Γερμανοί σκωτούκαει τον άτσhωπο σι . Παρά το κακό πφι επαθήτσε, απαραμάτσε νία  καλόβολε τσαι χαρετά γουναίκα με βαθία κίστη Θρηστσευκικά. Εδούτσε μπόλικο αγάκη τθαν οικογένεια σι τσαι σε όλοι γιούρε σι . -Α συντέλεια ενάτθε Δέφτερα. Οι Γερμανοί ήγκιαει φερτοί τθα Καλάβρυτα λίγοι ναμέρε μπρούτερα . Ένι θυνηκχουμένα ότσι κχάμποσοι ναμέρε μπρούτερα, έκι φερτέ ο αϊθή μι ο Μήτρο από ταν Αϊθήνα . Ο Μήτρο έκι αντάρτα, επέτσε νάμου να φύτσουμε γιατσι άκια να σκωτούνει νάμου. Ο νιε νιάκαμε.. 

……..Αγάκη τσαι υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι …

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Η Βασιλική κουμάντου γεννήθηκε το 1907 στα Σουδεναίικα της Αχαΐας, σημερινά (Λουσικά) από το Νικόλα Σταυρόπουλο και την Όλγα Καραμάνου. Ήταν η μεγαλύτερη από εφτά,(τέσσερα αγόρια και τρία κορίτσια). Ήταν γεωργοί. Οαντρεύτηκε τον Μάρτιο του 1940, τον Θανάση Κουμάντο από την βυσωκά, ο οποίος ήταν καθηγητής στο γυμνάσιο των Καλαβρύτων. Τον Γενάρη του 1941 έκαναν ένα γιο τον Πάνο. Στις 13 του Δεκέμβρη του 1943 οι Γερμανοί σκότωσαν τον άντρα της. Παρά το κακό που έπαθε παρέμεινε μία καλόβολη και χαρούμενη γυναίκα με βαθιά πίστη θρησκευτική. Έδωσε αρκετή αγάπη στην οικογένειά της και σε όλους γύρω της.  Η καταστροφή έγινε Δευτέρα. Οι  Γερμανοί είχαν έρθει στα Καλάβρυτα λίγες ημέρες πριν. Θυμάμαι ότι κάμποσες ημέρες πριν είχε έρθει ο αδερφός μου ο Μήτσος από την Αθήνα. Ο Μήτσος ήταν αντάρτης μας είπε να φύγουμε γιατί θα μας σκοτώσουν…..Δεν τον ακούσαμε….

……..Αγάπη και υγεία φιλενάδες και φίλοι……

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *