ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Τίτιντα τσαι Πέφτα 30 του Σερικχή τσαι 1 του Αωνάρη 2020 :

 Α Τσακωνοπαρέα. 

Το Μοναστσήρι τα Σhύντζα : του Πάνου Μαρνέρη . 

Το μοναστσήρι τα Σhύτζα ένι αφιερουτέ τον Άγιε Νικόα, ένι έξε χιλιόμετρα βορειοδυκικά από τον Άγιελίδι σε ψέλη 500 μέτςhα . Ο θρύλε ένι Θέου να αλήνει ότσι όρπα πφι ένι χκιστέ το μοναστσήρι α

Ινώ ατςhσιαιριέτζε τον Διόνυσε με διαταγή του Δία. Α θάασσα έκι έχα μπαλτέ ( αποβραστέ)τα Σεμέλη με τον υζέ σι το Διόνυσε κλειστοί σ’ένα τςιβούρι. 

Α Σεμέλη έκι σκωρετά γιάκεινη ο Δία διατάε ταν Ινώ να νι ατςhαιρένει . Εχκίστε λοιπόν  οπά ιερέ για να κιμήωει το Διόνυσε ..

Αργούτερα εχκίστε χριστσιανικό Άγιε τσαι το όνουμα Σhύντζα ένι παρείντα από τα Τσακώνικο Συτζά. Το 1622 ο Πατριάρχη Κύριλλε ο Α, Λουκάρεως τσαι ο Πατριάρχη τα Ιερουσαλήμ Θεοφάνη ο Γ υπογράβαει το Σταυροπηγιακό προνόμιε . Το τσαιρέ τα Τουρκοκρατία το μοναστσήρι έκι ανήκουντα τθαν επισκοπή Του Ρέοντος  τσαι  Πραστού. Τθο 1798 ο Πατριάρχη Γρηγόρη ο Ε ανανεούτσε το προνόμιε . Το 1828 αφού ο Μπραΐμη έκι έχου δατέ τα πάντα το μοναστσήρι αρχινήε να νι αρίτσει ο κατάβα . Ακόνη τσαι έτρου το 1830 το μοναστσήρι εδούτσε 250  δίστηλα τάλλαρα για να σιαχτούνει σκολεία, τσαι το 1831 εδούτσε 1500 Φοίνιτσε . Τον  Αμάη του 1834 α Νομαρχία εκχαράε να διαλυθεί μαζί με το μοναστσήρι του 

Ρειογκινού τσαι α περιουσία σου να περάει τθαν Ορθοκωστά. 

Τθο μπάσιμο του μοναστσηρίου ένι ερικχουμένα πάκα χκιστά τθο τοίχο με τα χρονολογία 1783 ένι α χρονία ταρ επιστσευή του Μοναστσηρίου 

Οι Αγιογραφίλε  ζωγραφιστοί από τον Παναγιώτη τσαι Τσυριάκο Κουλιδά, Αγιανίτοι, ο σούσταει . Το μετόχι σι, ο Άγιε Χαράλαμπο ένι τθον Άγιε Λίδι . Α γιορτά σι ένι τουρ 6 του Δετσέμπρη .

Με το καλε να ξημερουθούμε όλοι νάμου .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

…………………

Το μοναστήρι την Σίντζας είναι αφιερωμένο στον άγιο Νικόλα είναι 6 χιλιόμετρα  βορειοδυτικά από το Λεωνίδιον σε υψόμετρο 500 m. 

 Ο θρύλος θέλει να λέει ότι εκεί που είναι κτισμένο το μοναστήρι η  Ινώ μεγάλωσε τον Διόνυσο κατόπιν διαταγής του Διός.. Η θάλασσα είχε βγάλει,(αποβράσε),την Σεμέλη με τον γιό της Διόνυσο κλειστούς σε ένα κουτί ( κάσα ). Η Σεμέλη  ήταν νεκρή  για τούτο ο Δίας διάταξε την Ινώ να  μεγαλώσει τον Διόνυσο . 

Χτίστηκε λοιπόν ιερό για να τιμήσουν τον Διόνυσο . αργότερα χτίστηκε Χριστιανική εκκλησία  Το όνομα Σύτζα προέρχεται από τό Τσακώνικο Συτζά= συκιά . Το 1622 ο Πατριάρχης Κύριλλος ο Α Λουκάρεως και ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμ Θεοφάνης ο Γ  υπέγραψαν το Σταυροπηγιακό προνόμιο . Τον καιρό της Τουρκοκρατίας ανήκε στην Επισκοπή Ρέοντος και Πραστού. Το 1798 ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε ανανέωσε το προνόμιο . Το 1828 αφού ο Ιμπραήμ έχει κάψει τα πάντα, το μοναστσήρι άρχισε να παίρνει την κατιούσα .Ακόμα κι έτσι το μοναστήρι το 1830 έδωσε 250 δίστηλα τάλιρα για να χτιστούν σχολεία και το 1831 έδωσε 1500 φοίνικες . 

Τον Μάιο του 1834η νομαρχία ζήτησε να διαλυθεί μαζί με το μοναστήρι του Ρειοντινού και η περιουσία του να περάσει στη Ορθοκωστά . Στο μπάσιμο της μονής βρίσκεται πλάκα εντοιχισμένη με την χρονολογία 1783. Είναι η χρονιά που επισκευάστηκε η μονή . 

Οι Αγιογραφίες ζωγραφισμένες από το Παναγιώτη και Κυριάκο Κουλιδά από τον Άγιο Γιάννη δεν σώθηκαν .το μετόχι της εκκλησίας είναι Ο Άγιος Χαράλαμπος και είναι στο Λεωνίδιον .Γιορτάζει στις 6 του Δεκέμβρη . 

Με το καλό να ξημερωθούμε όλοι μας . 

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *