ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τήτηντα τσαι Πέφτα 3–4 του Μάτζη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Α συνέχεια: Άγιε Σοϊθία #2 του Τανέρ Ακσάμ 

 Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

   Έτθε αούντε ο Ερντογάν τσαι ο Μπαχτσελί να κατάβωει τουρ όγοι πφι όλε ο κόσμο του πλανήτα ένι έχου αρνηκικά εικόνα για του Τούρτσοι ;Ένα Ρώσε πρεσιού μορφουτέ του δέκατου ένατου αιώνα ο Nikolai Denilevski ονομακίε όλοι του λαοί πφι εσιάνει τσαι εδενάνει πολικισμό . Σε ένι Βάνου κατά χρονολογικά σειρά : Αιγύπτιοι, Κινέζοι,Ασσύριοι,Βαβυλώνε, φοίνιτσε, Τσελτανοί, Ινδοί, Πέρσε Έλληνε,Ρωμαίοι, Άραβε, Ευρωπαίοι. Το αντίθετε του Θεκικού πολικισμού ένι ο Αρνηκικό πολικισμό τσαι έντεοι ήγκιαει: οι Ούνοι, Οι Μογγόλοι, τσαι οι Τούρτσοι πφι λίγοι βολαί αστράβαει, αλλά το τέλη πφουντέτθαει τσαι χάτθαει . Ενέγκαει τα συντέλεια τσαι εθανατούκαει πολικισμοί, τσαι αφού σκορκίαει ότσι απαραμάτσε γιουρίαει τθαν αφάνεια .Άκια να αλεί γκανένα ότσι παρησιάσταει ταν ιγής να ποίωει το καταστρεφκικό σου χρήε  τσαι τσίπτα άλλιου . 

Οι Τούρτσοι  όκια τσαι σε ούγειε τόπο ετσhαχήκαει τθα Βαλκάνια πατήκαει τσαι μουκριούκαει  πρεσιού παλιά έργα πολικισμού .

Καλέ ξημέρουμα .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Λέτε ο Ερντογάν και ο Μπαχτσελί, να καταλάβουν τους λόγους, που όλος ο κόσμος του πλανήτη έχει αρνητική εικόνα για τους Τούρκους; 

Ένας Ρώσος πολύ μορφωμένος του 19ου αιώνα ο Νικολάι  Ντενιλεβσκι, ονόμασε όλους τους λαούς που έφτιαξαν και ανέδειξαν πολιτισμό. Τους βάζει σε χρονολογική σειρά: Αιγύπτιοι, Κινέζοι, Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι, Φοίνικες, Ινδοί, Πέρσες, Έλληνες, Ρωμαίοι, Άραβες, Ευρωπαίοι . Το αντίθετο του θετικού πολιτισμού είναι ο αρνητικός πολιτισμός και αυτοί  ήταν Οι Ούνοι, οι Μογγόλοι και οι Τούρκοι που λίγες φορές έλαμψαν ,  αλλά στο τέλος έσβησαν και χάθηκαν.  Έφεραν την καταστροφή και τον θάνατο σε πολιτισμούς και αφού σκόρπισαν ότι παρέμεινε γύρισαν στην αφάνεια. 

Θα έλεγε κανείς ότι παρουσιάστηκαν στην γή να κάνουν το καταστρεπτικό τους χρέος και τίποτα άλλο . 

Οι Τούρκοι όπου,και  σε όποιον τόπο  κι αν περπάτησαν στα Βαλκάνια πάτησαν και πολτοποίησαν πολλά παλιά έργα πολιτισμού..

……….Καλό ξημέρωμα …..

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *