ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Βασίλη Φχαριστούντε . Έτρου να συνεχίσερε λεβέγκη μι . 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ….……Βασίλης Πολίτης 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 29–30 του Μάτζη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #153: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Ενιάκαμε νία ατςhά φωνά . Έκι α Βασονιά Παν. Φερλελή:

«Κακούργε κια ετθε έγκουντε; Τα καμπτζία νάμου τσαι τουρ ατςhοίποι νάμου σε σκωτούκαει τας’ το λάκωμα του Καπή. 

«Για σώπα να νιάμε τσι ένι αούα έντανη α γουναίκα;» έκι αούα α Μάτη μι . Έκι κχοντούκχα ένα κάλι να ακχουγκίχει. «Γιούρισε κίσου να οράμε τα καμπτζία νάμου» επέτσε .  

Έτρου σούκαμε τθου Καπή το Λάκωμα τσαι τσι να οράμε. 

Όλοι οι ατςhοίποι σωρέ, γκανένα ο ‘κι νιουρισκούμενε, με τουρ εμαλοί σου τσυχιτοί τάτσου από του τσιουφάλε σου. Κιάτσε α μάτη μι με του χούφτε τουρ εμαλοί τ’αφέγκη μι τσαι απο τουρ αϊθήνε μι τσαι σ’ έκι Βάνα τάσου τθου τσιουφάλε σου . Απέ κατσάτσε σ’ένα κοτρώνι τσαι φωνηάε δενατά : « Θεό μι … οι μαλοί μι…»  Εμπαλήτσε τσαι άβα νία φωνά…ο ‘κι φωνά έκι αρακαλητέ….. 

Έμε στέκουντε προσοχή πουρτέσε σε έντεοι του γουναίτσε τσαι σε όλοι πφε θυσιάσταει . 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Ακούσαμε μία μεγάλη φωνή. Ήταν η Βάσονιά Παν. Φερλελή. «Κακούργες που πάτε; τα παιδιά μας και τους άντρες μας τους  σκότωσαν στην Λάκα του ΚΑΠΗ.»  «Για σώπασε να ακούσουμε τι λέει αυτή η γυναίκα», έλεγε η μητέρα μου.  Κρατούσε ένα ξύλο για να ακουμπάει. «Γύρισε πίσω να δούμε τα τα παιδιά μας», είπε .Έτσι φτάσαμε στο Λάκα του ΚΑΠΗ και τι να δούμε, όλοι οι άντρες ένα σωρό κανένας δεν γνωριζόταν, με τα μυαλά τους χυμένα έξω από το κρανίο τους.  Έπιασε η μητέρα μου με τις χούφτες τα μυαλά του πατέρα μου και από τα αδέρφια μου, και τα έβαζε ξανά στα κρανία τους.  Μετά κάθισε σε μία πέτρα και φώναζε δυνατά: «Θεέ μου…. τα μυαλά μου…Έβγαλε κι άλλη  φωνή…δεν ήταν φωνή ήταν ουρλιαχτό.. 

 Στεκόμαστε προσοχή σ’αυτές τις ηρωίδες γυναίκες και σε όλους που θυσιάστηκαν ……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *