ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Να νιουρίζουμε του τόποι νάμου τσαι τουρ αντροίποι πφι αγωνίσταει σκληρά με τα τσία τσαι τα μαγκούρα για να κίνουμε ενεί το καπουτσίνο νάμου Σάμερε .. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Τίτιντα τσαι Πέφτα 26–27 του Απρίλη 2023 : Α Τσακωνοπαρέα….. 

Μαντρί του Αρκούιδη:  του Πάνου Μαρνέρη . 

Έμε ογή τθα κάτου Σέα  τθο μαντρί του Μήτρου του Αρκούιδη . 

Ο Μήτρο ο Αρκούιδη, ένα από του πιο εργακιτσοί αντροίποι πφι ένι έχου νιουριστέ, έκι έχου δύου μαντρία . Το ένα ένι έγκεινι ογή τσαι το άλλιου ατζά μερία τθο Χαχάϊ. 

Με το καμπτζί σι το Θανάση έμαει γειτόνοι, ένα πόρε. Τσαι έντενη ονοιάε τον αφέγκη σι τθάν αξιοσύνα. Δουλέγκου μέρα νιούτθα να ζεί ταν ατσhά σι οικογένεια . 

Ο Παππού ο Μήτρο ο Αρκούιδη τσαι α Αννιώ α γουναίκα σι, αϊθά του Σταμάκη του Κουρμπέλη, ήγκιαει έχουντε 5 καμπτζία: Το Θανάση, το Νικόα , ούγειε πολεμήτσε  τθα Κορέα,τσαι απέ ξενητεύτε τθαν Αστράλια, τα Κούλα, τα Θοδωρούλα τσαι τα Σπυρούλα . 

Νία αϊθά του παππού μι του Λία του Μαρνέρη έκι στεφανουτά το παππού του  Μήτρου του Αρκούδη . Ο παππού μι ο Λία ο Μαρνέρη(Μαρτσούκο) έκι αραμού κατά αρχή τθο Χαχάϊ μαζί με ταν αϊθά σι τσαι το γαμπρέ σι. Όνουμα τσαι πράμα, το σόι Αρκούδη, νιατοί για τα δένανη σου. Τθο Χαχάϊ τθο φούρνε, οπά πφι ήγκιαει φταινουμένει οι άντου, έκι έχου βαλτέ νία μονοκόμματε πάκα. 

Έκι ζατέ τθο πόλεμο τα Μικρά Ασία,  μαζί με άλλοι Τεριώτοι, Γιώργο Ντουζένη, Γιώργο Κατσικόγιαννη, Μαρνερόγιαννη τσαι άλλοι… 

Τθαν υποχώρηση εχάτσε ταν αρβύλα σι τθο Σαγγάριε ποταμό τσαι έκι τςhάχου δύου ναμέρε μ’ένα άρβυλε. 

Οι τόποι έντεοι οι ιεροί με του προγόνοι νάμου

  έρμοι είνι απαραματοί,  λησμονετοί τσαι παραγκωνιστοί

Τσαι σε πρεσσοί από σ’ενεί ούτε του θύνητσε νάμου. 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Είμαστε εδώ στην κάτω Σέλα στο μαντρί του Μήτρου του Αρκούδη. 

 Ο Μήτρος Αρκούδης, ένας από  τους πιο εργατικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει, είχε δύο μαντριά: το ένα ήταν αυτό και το άλλο στην απέναντι μεριά στο Χαχάϊ .  Με το παιδί του τον Θανάση είμαστε γειτόνοι, μία πόρτα, και εκείνος έμοιασε του πατέρα του στην αξιοσύνη. Δούλευε μέρα νύχτα να ζήσει την μεγάλη του οικογένεια. 

Ο παππούς ο  Μήτρος ο Αρκούδης και η Αννιώ η γυναίκα του, αδερφή του Σταμάτη του Κουρμπέλη, είχαν πέντε παιδιά τον Θανάση, τον Νικόλα,ο  οποίος πολέμησε στην Κορέα και ξενιτεύτηκε στην Αυστραλία, την Κούλα την Θοδωρούλα και την  Σπυρούλα . Μία αδελφή του παππού μου του Ηλία του Μαρνέρη είχε παντρευτεί τον παππού του Μήτρου το Αρκούδη. Ο παππούς μου ο Ηλίας Μαρνέρης (Μαρτσούκος) έμενε αρχικώς στο Χαχάϊ μαζί με την αδελφή του και τον γαμπρό του.  Όνομα και πράμα τό σόϊ, Αρκούδης, ακουστό  για την δύναμή τους. Στό  Χαχάϊ  ο φούρνος, εκεί που ψηνόνταν  τα ψωμιά είχε βάλει μία μονοκόμματη πλάκα.  Είχε πάει στον πόλεμο της μικράς Ασίας μαζί με άλλους Τυριώτες Γιώργο Δουζένη, Γιώργο Κατσικογιάννη, Μαρνερόγιαννη κι άλλους.  Στην υποχώρηση έχασε το άρβυλο του στο Σαγγάριο ποταμό και έτρεχε δύο ημέρες με ένα άρβυλο. …

Οι τόποι αυτοί  οι ιεροί με τούς προγόνους μας 

έρημοι έχουν παραμείνει, λησμονημένοι και παραγκωνισμένοι,

και σε πολλούς από εμάς, ούτε στις θύμισες μας….

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *