ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Τίτιντα τσαι Πέφτα 26–27 του Αμάη 2021: Α Τσακωνοπαρέα …. 

Κολοκοτρώνη #3 : Του Σωκήρη Λυσίκατου . 

Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Το 1828 εκάνε ταν Ελλάδα ο Γιάννη Καποδίστρια ούγειε αγωνίστε να σιάξει κράτη τάσου από τα χάματα τσαι βρονταήματα τα Πατρίδα .  Το 1831 σκωτούκαει το Καποδίστρια,τσαι κίσου α διχόνοια. 

Το 1833 τθαν Ελλάδα κοκιάε ο Όθωνα. Κακηγορέκαει τθα δίκη πφι ενάτθε το Κολοκοτρώνη ότσι έκι παλαίγκου να γκρενίσει τον Όθωνα τσαι αφού νιε καταδικάνει σε Θάνατε,νιε κλείκαει τθα μουντρούνια τθο Παλαμήδι . Το 1835 ο Όθωνα νιε χαρίε τα ποινή τσαι νι εμποίτσε σύμβουλε σι ..Έκι έχου ατσhα κίστη τθο Θεό γιάκεινη μπρου από ταν ούγειε μάχη έκι αού . Ο Θεό πογράβε τα Λευτερία  ταρ Ελλάδα τσαι ό ‘νι αρίκχου κίσου ταν πογραφή σι . Έκι συχωρού έτεοι πφι ήγκιαει θέντε να νι βλάψουει . Ο Αντρούτσο νιε μποίτσε πρόταση να σκωτούει του Κοτσαμπάσηδε τσαι ετήνε ο ‘δέτθε με έντενη τον απογημό «Εζου ο θα  μαγαρίσου του χέρε μι μ’ έντεοι. Το 1824 σκωτούκαει τον υζέ σι Πάνο . Τθα σκχώρια πφι ενάτθαει καλέτσε τον φονία του καμπτζίου σι. Α μάτη του Πάνου ο ‘κι θέα νι οπά τσαι ο «Γέρου» πέτσε:

«Ησύχασε Μάτη, έγκεινη ένι το καλύτερε μνημόσυνε του Πάνου»

Όκι φοζούμενε το Θάνατε. Τθο Βαλτέτσι έκι μαζούκχου του πετσοκοφτοί κορμοί από τα παλληκάρια σι, διότσι ήγκιαει προκαούντε φόβο τθου ζωντανοί πφι σι ήγκιαει ορούντε . «Έντεοι Σάμερε είνι έγκουντε τθο Παράδεισε να μη κιοτέψεντε». Τθα δίκη σι εφωνηάε ένα:— Ντι ‘νι σκωτούντε άδικα Γέρου….Ετήνε απογήτθε: — Γιάγκεινη έσι λυπούμενε  ; Καλύτερα  να ντι σκωτούνει άδικα παρά δίτσαια…

Καλέ ξημέρουμα Θιλενάδε τσαι θίλοι. Έμε στέκουντε προσοχή πουρτέσε τουρ ήρωε νάμου .

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

……………

Το 1828 ήρθε στην Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας ο οποίος αγωνίστηκε να συγκροτήσει κράτος μέσα από τα χαλάσματα και τα ερείπια της πατρίδος. Το 1831 σκότωσαν τον Καποδίστρια,και πάλι η διχόνοια. Το 1833 στην Ελλάδα κόπιασε Όθωνας. Κατηγόρησαν στήν δίκη  που έγινε τον Κολοκοτρώνη,ότι προσπαθούσε να ρίξει τον Όθωνα, τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον έκλεισαν στα μουντρούμια στο Παλαμήδι. Το 1835 ο Όθων  του χάρισε την ποινή και τον έκανε σύμβουλο του.  Είχε μεγάλη πίστη στο θεό για τούτο πριν από όποια  μάχη έλεγε:  «Ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδος και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του». Συγχωρούσε εκείνους που ήθελαν να τον βλάψουν. Ο Ανδρούτσος του έκανε πρόταση να σκοτώσει τους κοτσαμπάσηδες, εκείνος δεν δέχτηκε και του απάντησε ως εξής. «Εγώ δεν μαγαρίζω τα χέρια μου με δαύτους. Το 1824 σκότωσαν τον γιό του Πάνο .Στο μνημόσυνο που έγινε κάλεσε το φονιά του παιδιού του. Η μάνα του Πάνου δεν ήθελε και εκεί ο γέρος του Μοριά είπε: «ησύχασε μάνα αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο του Πάνου»

 Δεν φοβόταν τον θάνατο. Στο Βαλτέτσι μάζευε τα πετσοκωμένα κορμιά των   παλληκαριών του,διότι προκαλούσαν φόβο στους ζωντανούς που τα έβλεπαν . «Αυτοί σήμερα πάνε στον παράδεισο μην φοβάστε» έλεγε… 

 Στην δίκηκη του φώναξε ένας: «Σε σκοτώνουνε άδικα Γέρο»

 Εκείνος αποκρίθηκε:  «Γι αυτό λυπάσαι;

 Καλύτερα να σε σκοτώνουν  άδικα, πάρα δίκαια»

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι  Στεκόμαστε προσοχή εμπρός από τους ήρωες μας .. 

…………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *