ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Θέλω να ξέρετε πως λίγο με απογοητεύετε . Γράφτε μωρέ μωρέ κάτι ενθαρρυντικό για τα παιδιά………..Ο ‘νι κουστίζουντα τσίπτα 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Αναστασία . 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 25-26 του Αμάη 2022: Α Τσακωνοπαρέα… 

Κουιτέ #63: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Ταν πορία πφι ήγκιαει έγκουντε, κιάκαει δύου ακόνη .  Οπά, τθον Πριόλιθε, οι αντάρτοι μπρου κχάμποσοι ναμέρε σκωτούκαει ένα Γερμανέ . Σ’αποσούκαει το λοιπόν οπά, σε βαλήκαει να σκάψουει με τουρ ιίδοι σου του Χέρε του λάτσοι σου τσαι απέ σ’εχτελέκαει . 

Το νέο ιδαδούτθε ογλήγορα… 

Ύστερα από τα συντέλεια , εζάκα το μέρη πφι νιε σκωτούκαει.

 Με πέκαει ποίερ έκι ο τάφο σι .. Ύστερα από χρόνου εζάκαμε κίσου οπά με τα καμπτζιούλια μι τσαι ενέγκαμε τα κοκκάλια σι τθο νεκροταφείε τθα  Καλάβρυτα . Τθα τσέα νάμου έκι σhιντουτέ τσαι απαραματέ ο χολιακουμό τσαι γκιούτθε τθα κουβάνα, μπρού το ατσhέ κακό, μπρού τα συντέλεια . Όλοι οι γειτόνοι ήγκιαει δίπα νάμου, μοζούντε τσαι έτεοι μαζί νάμου, σάματσι ήγκιαει αντεχουμένει το ατσhέ κακό, τα συντέλεια  πφι άκια να μόλει…

..Να νιουρίζουμε τα του πολέμου τσαι να μαθαίνουμε από ένταοι…

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

………………………………………

Στο δρόμο που πήγαιναν έπιασαν δύο ακόμα. Εκεί στον Πριόλιθο, οι αντάρτες πριν κάμποσες ημέρες εσκότωσαν ένα γερμανό. Τους  πήγαν το λοιπόν εκεί, τους έβαλαν να σκάψουν με τα ίδια τους τα χέρια τους λάκκους τους,(μνήματα)  και μετά τους εκτέλεσαν. 

 Το νέο διαδόθηκε γρήγορα. Μετά από την καταστροφή πήγα στο μέρος που τον σκότωσαν.  Μου είπαν ποιος ήταν ο τάφος του.  Ύστερα από χρόνια πήγαμε εκεί με τα παιδιά μου και έφεραμε τα κόκκαλα του στο νεκροταφείο στα Καλάβρυτα.  Στο σπίτι μας είχε ριζώσει η στεναχώρια και ντύθηκε στα μαύρα πριν το μεγάλο κακό, πριν την καταστροφή. Όλοι γειτόνοι ήτανε στο πλάι μας.  Πονούσαν και αυτοί μαζί μας. Λές και περίμεναν το μεγάλο κακό, την καταστροφή που θα ερχόταν.  

Να γνωρίζουμε τα του πολέμου,και να μαθαίνουμε από αυτά. 

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *