ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 23–24 του Νοέμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κχριανιδά:  του Πάνου Μαρνέρη . 

Έντενη ογή ένι ο Άγιε Παντελεήμονα, νη Άγιε Ανάργυρε ο Κχριανιδά, 

Όπφου νι έμε αούντε ενεί, ογή τθον τόπο νάμου.

Ένι ένα ερημοκλήσι, ένι ανήκουντα τθα περιοχή του Μεάνου τσαι του παλαιοί χρόνου έκι γινούμενε πραγματικά ένα πάρα πρεσσιού όμορφο γλέγκι τσαι πανηγύρι. Ήγκιαει παρείντε όρεγη από τα Βαστσίνα ,από τα Σωχά από το Ραΐζι, από τα Παλιόχωρα, ακόνη τσαι από το ορεινέ Κορακοβούνι ήγκιαει παρείντε ογή σ’έγκεινη το πανέμορφο γλέγκι.

Ένι γιορτάζου τουρ 27 του Ιούλη τς’ ένι έχου πρεσσοί θύνητσε( θύνησε)  από έγκεινη όρεγη το  πανηγύρι σαν  καμπτζί πφ’ έμα. 

Έδαρη ένι γινούμενε ακόνη έγκεινη το πανηγύρι  αλλά ένι γινούμενε τα παραμονή, δηλαδή τουρ 26 του Ιούλη τ’αργά το καουτσαίρι . 

Ένι χαιρούμενε ιδιαίτερα πφι ένι  όρεγη  σ’ έγκεινη το Αγιούτςhι να ποίου έγκεινη το βίντεο .

Βοήθα νάμου ο Άγιε Παντελεήμονα τσαι να έχουμε ταν υγεία νάμου .

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

Αυτή εδώ η εκκλησία είναι του Αγίου Παντελεήμονα, η Αγίου Αναργύρου τού  Κχριανιδά( κχριανίδα =απόκλαρο.)όπως το λέμε εμείς εδώ στον τόπο μας.  Είναι ένα ερημοκλήσι ανήκει στην περιοχή του Μελάνου και στα παλαιά χρόνια γινόταν πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο γλέντι και πανηγύρι. Ερχόντουσαν εδώ από την Βασκίνα, από την Σοχά, από το Ραΐζι, από την Παλιόχωρα ακόμη και από  το ορεινό  Κορακοβούνι, ερχόσαν εδώ σε αυτό το πανέμορφο γλέντι. 

 Γιορτάζει στις 27 Ιουλίου και έχω πολλές θύμισες από αυτό εδώ το πανηγύρι από  παιδί που ήμουν. Τώρα γίνεται ακόμη αυτό το πανηγύρι αλλά γίνεται την παραμονή, δηλαδή στις 26 του Ιούλη το βράδυ το… καλοκαίρι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ σε αυτό το εκκλησάκι για να κάνω αυτό το βίντεο. 

 Βοήθεια μας ο Άγιος Παντελεήμονας και να έχουμε την υγεία μας . 

…………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *