ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Το νυφούλι νάμου . Δέσποινα Φχαριστούντε  πρεσσιού… 

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Δέσποινα . 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 20–21 του Αωνάρη  2022: Α Τσακωνοπαρέα .

Κουιτέ #79 : Από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Έμαει όλοι γουναίτσε . Ένι θυνηκχουμένα τον Γιώργο τον Παπαβασιλόπουλε από τα Σουδενά, τον Τσαρουχά, όπφου νι έμαει αούντε, πφι  εγλυτούτσε .. Όπφουρ έμα κχαμπένα νι ανταμούκα τσαι νι ‘πέκα . —Βόηθει νία κχιαούα να νι αποσού λίγο παρακάτου . —Τσί να βοηθείου τσαι ποίε να πρωτοβοηθείου; απογήτθε…

Αφού νι αποσούκα ως το νεκροταφείε νιε μπέα τς’εφύγκα . Εδούκα κατά το Σταθιμό να ερέσου το καμπτζί μι. Το ξενοδοχείε του Αναστασόπουλου ο δάτσε τσαι όρπα ξενυχκίαμε , με ταν Αθανασιάδου τσαι ταν Μανδηλοπούλου. Ο δάκαει το χκήριε γιατσί ελευτερούτθε α Αναστασοπούλου τσαι μποίτσε δρακουνιού. Ταν ούρα πφι ο Γερμανέ εζάτσε να νι βάλει κχάρα, μπαήτσε από τάσου α μανή με το σιατέρη τθαν αγκαλία σι τσαι ο Γερμανέ κλονίστε τσαι μποίτσε κίσου .

Τέσσερι τσέλε γλυτούκαει : του Αναστασόπουλου, του Οικονόμου,του Πάσχου τσαι του Καλατζή… Τάν άβα μέρα συνταχούλια κίσου τθο νεκροταφείε . Με βοηθήτσε το καμπτζί του φεφέ, ο Θεόκλητε… 

Ενέτζε ένα στσέρπανε τσαι σκάβαμε….

Αγάκη του καρδίε νάμου τσαι υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι . 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Είμαστε όλες γυναίκες. Θυμάμαι τον Γιώργο τον Παπαβασιλόπουλο από τα Σουδενά, τον Τσαρουχά όπως τον λέγαμε, που γλίτωσε.Όπως κατέβαινα τον αντάμωσα και του είπα βοηθήσει μια σταλιά  να τον πάω πιο κάτω. — Τι να βοηθήσω και ποιον να πρωτο βοηθήσω; απάντησε.  Αφού τον πήγα στο νεκροταφείο τον σκέπασα και έφυγα. 

Πήγα κατά τον σταθμό να βρω το παιδί μου. Το ξενοδοχείο του Αναστασόπουλου δεν κάηκε και εκεί ξενυχτήσαμε, με την Αθανασιάδου και την Μανδηλοπούλου. Δεν έκαψαν το κτίριο γιατί γέννησε  η Αναστασοπούλου και έκανε κορίτσι. Την ώρα που ο Γερμανός πήγε να βάλει φωτιά, βγήκε από μέσα η μαμή με το κορίτσι στην αγκαλιά της και ο Γερμανός κλονίστηκε και έκανε πίσω.Τέσσερα σπίτια γλίτωσαν του Αναστασόπουλου, του Οικονόμου, του Πάσχου και του Καλαντζή. 

Την άλλη μέρα πρωινιάτικα πίσω στο νεκροταφείο. Με βοήθησε το παιδί του Εφέ Θεόκλητος….Έφερε ένα σκεπάρνι και σκάβαμε  ….

Αγάπη στις καρδιές μας και υγεία φιλενάδες και φίλοι . 

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *