ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Το Τσινούρτση νάμου άςhι : Το Όμορφο Λενάτσι νάμου. 

Να ποίετε έκεινη πφι ένι πρέπουντα : Εμου έτθε νιουρίζουντε. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Λενάτσι Αγιε Λίδι .

Τίτιντα τσαι Πέφτα 2–3 του Σερικχή 2022:α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ#65: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθά Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Οι Γερμανοί ήγκιαει έχουντε σταλιχτέ τα πολυβόλα ατζά νάμου.  

Έμα ίκχα από τα χεράτζα σου τα καμπτζιούλια μι . Ερέσμαει το Σταθιμό. Ξάφνου ενιάκα τα Βγένω να κουίζει : — Τουρ ατςhοίποι σε  σκωτούκαει τθα χούρα του Καπή . Ο ‘νι θυνικχουμένα κιά αφήκα το σιατέρη μι , παλιοκάμπτζιουλε ακόνη.  Κιάκα το Πάνο μι από τα χέρα τσαι δρανήαμε κατά τάνου. Αποκίσου από το Γυμνάσιε ανταμούκαμε τον Τάκη το Κότσινε . Έκι γλυτουτέ . Νι ένι θυνικχουμένα με ένα μπέτσιμο τθον ώμο τσαι ότσι από το μουστάτσι  σι έκι τςhάχουντα αίμα . Εσούκαμε οπά τάνου. Τσινήκαμε να ψαφήνουμε τάσου από τα τσιφάρια για του διτσοί νάμου . Έμαει πατούντε τάνου σε άψυχοι κορμοί .— Κακούργο, φωνιάε νία γουναίκα, θα μη νι σκωτούερε.. 

—Τσι ένι αούα συλλογίσμα, αφού όλοι σκωτουτοί είνι ;

Ερέκαμε το συτζενικό μι τσαι τον ανηψιέ μι το Βασίλη. Ήγκιαει έχουντε από νία σιφαίρα τθο σhιντοβότανε,τα χαριστσικά ντουφετσία.

…..Από τα νία μερία να θαμάζερε τάν αντρώκινε δένανη,  τσαι από ταν άβα να σιχαίνισιου τσαι να φοζήσιου τα βαρβαρότητα σι ….

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  ………….

Οι Γερμανοί είχαν στήσει τα πολυβόλα τους απέναντι μας. Κρατούσα  από τα χεράκια τα παιδιά μου.  Βρεθήκαμε στο σταθμό.  Ξαφνικά άκουσα την Βγένω να σκούζει:—Τους άντρες τους σκότωσαν στο χωράφι του ΚΑΠΗ.  Δεν θυμάμαι που άφησα το κορίτσι μου, μικρό παιδί ακόμα… Έπιασα τον  Πάνο μου από το χέρι και τρέξαμε προς τα πάνω. Πίσω από το Γυμνάσιο ανταμώσαμε τον Τάκη τον Κόκκινο. Είχε γλιτώσει (σωθεί). Τον θυμάμαι με ένα σκέπασμα στον ώμο και από το μουστάκι του έτρεχε αίμα. Φτάσαμε εκεί απάνω. Ξεκινήσαμε να ψάχνουμε μέσα από τα κουφάρια για τους δικούς μας. Πατούσαμε πάνω σε άψυχα κορμιά. Κακούργε… φώναξε μία γυναίκα θα μου τον σκοτώσεις..Τι λέει συλλογίστηκα, αφού όλοι σκοτωμένοι είναι…  Βρήκαμε τον κουνιάδο μου και τον ανιψιό μου το Βασίλη είχαν από μία σφαίρα στη ρίζα του αυτιού τους, τη χαριστική βολή…

Από τη μια να θαυμάσεις την ανθρώπινη δύναμη και από την άλλη να σιχαίνεσαι την Βαρβαρότητά του…..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *