ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ο Νιχάλη νάμου ένι έχου τον όγο . Νιχάλη καμπτζί μι κα χρονία να έχουμε τσαι νά μάθουμε πρεσσά Τσακώνικα. Φχαριστούντε ντι. 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. Μιχάλης 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 18–19 του Γενάρη 2023 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #130: Από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον :Πάνο Μαρνέρη . 

Α μαρτυρία ταρ Ελένη Καλατζή—Μπαρλογιάννη

Ενάτθε τθα Καλάβρυτα από τον Παναγιώτη Καλατζή τσαι τα Λαμπρινά Σταματοπούλου . Έκι έχα πέντε αϊθέ : τα Μαρία, τα Κωσταγκινία,ταν Ελπίδα,ταν Ερήνη τσαι ταν Άννα .

Στεφανούτθε το Θανάση Μπαρλογιάνη από ταν Κλειτορία, συβολογράφο.Τθα τσέα σι, πφι εγλυτούτσε από ταν ικχάρα  ερέκαει αγκωνή για πρεσσέ τσαιρέ πρεσσοί.Τόσιου ετήνα όσιου τσαι οι αϊθέ σι βοηθήκαει πρεσσιού τα ορφανά πφι οι γονείε σου ο γλιτούκαει. 

«Τα μάχη τα Κερπινή νι ένι θυνηκχουμένα . Μπαήτσε  όλε ο κόσμο του πορίλε να οράνει τουρ αιχμαλώτοι πφι άκια να φέρουει οι αντάρτοι . 

Όλοι σε δούκαει, όλοι σ’ελυπήτθαει. Πλέτερα ό ‘νι θυνηκχουμένα . 

Σ’αποσούκαει σε κχάμποσα χωριουδάτσα τσαι σι ηπγκιαει ποίντε περατζάδα . Μπαλήκαει τα στρακιωτσιχά σου ίδιτα τσαι σε φορέκαει γουναιτσία. Απέ σε γκρενίαει τθο κίσου μέρη του Χελμού.. 

Ποτέ να μην οράνει οι εψιλοί νάμου τσαι να μην νοιούμε ετστάπα φρίκη ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………

Η μαρτυρία της Ελένης Καλαντζή Μπαλογιάννη γεννήθηκε στα Καλάβρυτα από τον Παναγιώτη Καλαντζή και την Λαμπρινή Σταματοπούλου είχε πέντε αδερφές:Την Μαρία η οποία παντρεύτηκε τον Χρήστο Αντωνόπουλο, την Κωνσταντινιά, την Ελπίδα,την Ειρήνη και την Άννα. Παντρεύτηκε τον Θανάση Μπαλογιάννη από την Κλειτορία  συμβολαιογράφο Στο σπίτι της που  γλίτωσε από τη φωτιά βρήκαν προστασία για πολύ καιρό πάρα πολλοί .Τόσο αυτή όσο και οι αδερφές της βοήθησαν πολύ τα ορφανά που οι γονείς τους δεν γλίτωσαν. «Την μάχη της Κερπινής την θυμάμαι. Βγήκε όλος ο κόσμος στους δρόμους να δουν τους αιχμαλώτους που θα έφερναν οι αντάρτες. Όλοι τους έδωσαν, όλοι τους λυπήθηκαν. Περισσότερα δεν θυμάμαι. Τους πήγαν σε κάμποσα χωριά και τους έκαναν περατζάδα. Εβγαλαν τα στρατιωτικά τους ρούχα και τους φόρεσαν γυναικεία. Μετά τους γκρέμισαν στο πίσω μέρος του Χελμού. 

Ποτε να μην δουν τα μάτια μας και να μην νοιώσουμε τέτοια φρίκη. 

…………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *