ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 14–15 του Αωνάρη Τα προιτσία, ταρ Ελένη Μάνου

Πάσα φασαζία τθα γειτονία νάμου σάμερε, εκάνε το Σάμπα να αποσούμε τα πζοιτσία. Από τ’αργά α νύιθη τσαί ο γαμπρέ εκαλέκαει του διτσοί σι. Εσυννοήτθαει τσαί για τα μουάζα πφη θα ποτσούνι τα πζοιτσία. Έδαρι είνι στολίζουντε τα μουάζα με χαϊμαλία να μη σι ψιλιάσοη τθαν πορεία. Τθο πρώκιου μουάζι θα ποτσούνι τα δύου σεντούτσα. Σ’είνι στολίζουντε με κοτσινά μαντανία τσαί απανούσε σεντόνι σαφί με ταντέλε γιούρε γιούρε.  Τθο άλλιου μουάζι θα ποτσούνι τθα νία μεζία κιλίμια, σάγισμα, χράνι, μαντανίε, ταγάζια, τσαί τθαν άβα μεζία τα χαλκούματα, καζάνλεβέτα, ταβάδε, τέντζερα, τέστε, μπρακάτζα, λίχινε τσαί ότσι άλλιου. Τάνου τθο σαμάζι θα κατσάει ένα καμπζούλι πφη είνι ζούντε τσαί οι δύου γονίε σι τσαί θα ίτση λαλούιδα. Εδαρι θα τσινήομε με τα βιολία αούντε τραγουίδα. Εμπαήτσε ο κόσμο ξεζίχου ζύζι τσαί τζαντάφυα.  Εμπαήτσε τσαί ο γαμπρέ να ποδετθή νάμου. Το πρώκιου, πφη θα δεεί κοτσινά μαγκήλια με ασήμουμα τθο λαιμό του μουαζίου, έκι το δώρε του μουαζίου. Α μάτη νή α αϊθά του γαμπρού θα απρούη ένα καθαρέ σεντόνι τάνου τθο κιλίνι. Α μάτη τα νύιθη θα ποί ταν αρχά να μπάλοη τα πζοιτσία. Αράδα αράδα θα σι μπάλοη όα. Θα κιάσοη όλοι οι στενοί συντζενήδε τα νύιθη. Σα σι μπάλοη όα, θα ζάη α Μάτη του γαμπρού με του στενοί διτσοί σι, ν’ασημούνη τα πζοιτσία. Θα ξεζίσοη ζύζι, κουφέτε τσαί παράδε ότσι είνι έχουντε φχαζίστηση. Αφού πλέα σι ευτσηθούνι, θα σι βάλοη τάσου, ποία ταν αρχά α Μάτη του γαμπρού. Του κράτσε από τα σεντούτσα  θα σι παραδούει το γαμπρέ  α Μάτη τα νύιθη αούα, ενεί λίγα ο Θεό περσσά. Ο γαμπρέ θα θιλή τα χέρα σι τσαί θα νι δούει παράδε, τα χάζη. Θα μπάλοη γλυκά θα ποίωη γκανά χορέ τσαί απέ θα μαζουθούνι ο καθερένα τθαν τσέα σι. 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι μι, μαζουθείτε έμε έχουντε πρεσσοί δουλείε για το στεφάνι.

Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ. 

Πολύ φασαρία στη γειτονιά μας σήμερα, ήρθε το Σάββατο  να πάμε τα προικιά. Από το βράδυ η νύφη και ο γαμπρός κάλεσαν τους δικούς τους. Συνεννοήθηκαν και για τα μουλάρια που θα φορτώσουν τα προικιά. Τώρα στολίζουν τα μουλάρια  με χαϊμαλιά να μη τα ματιάσουν στο δρόμο . Στο  πρώτο μουλάρι θα φορτώσουν τα δυο σεντούκια. Τα στολίζουν με κόκκινη μαντανία κια αποπάνω σεντόνι μεταξωτό με δαντέλες γύρω γύρω.  Στο άλλο μουάζι θα φορτώσουν  στη μια μεριά  κιλίμια, σάγισμα, χιράμι, μαντανίες, ταγάρια, και στην άλλη πλευρά τα χαλκώματα, καζάνι, ταβάδες, τέντζερα, τέστες, μπρακάκια, λυχνάρια και ότι άλλο. Πάνω στο σαμάρι θα καθίσει ένα παιδάκι  που ζουν και οι δυο γονείς του και θα κρατάει λουλούδια. Τωρα θα κινήσουμε  με τα βιολιά λέγοντας  τραγούδια. Βγήκε ο κόσμος και ρίχνει ρύζι και τριαντάφυλλα. Βγήκε  και ο γαμπρός να  μας υποδεχτεί. Κατά πρώτον, θα δέσει κόκκινα  μαντήλια με ασήμωμα στο λαιμό του μουλαριού, ήταν το δώρο του μουλαριού. Η μάνα ή η αδερφή του γαμπρού θα απλώσει ένα καθαρό σεντόνι πάνω στο κιλίμι. Η μάνα  της νύφης θα κάνει την αρχή να βγάλουν τα προικιά. Με την σειρά θα τα βγάλουν όλα. Θα πιάσουν όλοι οι στενοί συγγενηδες της νύφης. Θα τα βγάλουν ολα, θα πάει η μάνα  του γαμπρού με τους στενούς δικούς τους, να ασημώσουν τα προικιά. Θα ρίξουν ρύζι, κουφέτα και λεφτά, ότι έχουν ευχαρίστηση. Αφού πλέον τους ευχηθούν, θα τα βάλουν μέσα, κάνοντας αρχή η μάνα του γαμπρού. Τα κλειδιά από τα σεντούκια  θα τα παραδώσει στο γαμπρό η μάνα της νύφης λέγοντας, αούα, εμείς λίγα ο Θεός πολλά. Ο γαμπρός θα φιλήσει το χέρι της και θα της δώσει λεφτά, τη χάρη. Θα βγάλουν γλυκά θα χορέψουν λίγο  και μετά  θα μαζευτούν ο καθένας στο σπίτι του. 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι μου, μαζευτείτε έχουμε πολλές δουλειές για το γάμο. 

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *