ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ. ….
Τίτιντα τσαι Πέφτα 14–15του Απρίλη 2021: Α Τσακωνοπαρέα.
Τα τσεράσματα : ταρ Ελένη Μάνου

Α κα νάμου Τσακώνιχο φανίλια τα Σταματού αφού εθύκαει το βούλε τσαί εμποίκαει το πρώκιου φαγοπόκι, εξεζίαει κχαμπόσοι ντουφετσίε, εγλεγκίαει από τα νια τσέα τθαν άβα, τσαί από τα νία ταβέρνα τθαν άβα τθαν αγορά για να νιαϊθεί το χαμπέρι τθον τόπο, ουζhίαει νιαν αμέρα να ποίωι κίσιμο αρβώνα. Εκαλέκαει του συντζενήδε να ζάνι πφη θα τσεράνι τα νύιθη. Έκι το ζακόνι, από του στενοί, γονείε, αφούτσhια, αϊθέ νή αϊθίνε τα μάτη νή τ’ αφέγγη, θα ήγκιαει τσερούνται τα νύιθη, άλλε δακχυλίιδι, άλλε σκα(ρ)ζίτσα, άλλε παράδε, τσαί ο γαμπρέ το γιούρε. Τθαν τσέα τα νύιθη ήγκιαει έχουντε το ατςhίτεζου άρε δείνε. Ο γαμπρέ έκι έχου να ν’άρει τα τσεράσματα τσαί λιγοστά τα τσελή. Οι διτσοί σι θα ήγκιαει φρογκίζουντε να ποίωι του δουλείε τα τσελή, να σάξωι γλυκά τσαί να κουμαντάρωι για το κάθε τσι. Ταν ουζhιστά αμέρα, θα έκι έγγα νία για το κάλεσμα. Α πανώζα νάμου Μεταξία εσhάβε τσιρνούτσι βραχάνι. Του παλαιοί χρόνου οι σατερε ήγκιαει φορούντε τον τζουμπέ τα μάτη. Τθαν τσέα τα νύιθη ήγκιαει έχουντε να ποίωι κοιμασίλε για το τραπέζι. Θα ήγκιαει ρωτηκχουμένοι με το γαμπρέ για πόσοι καλεστοί θα έκι αποσούκχου τθο τραπέζι, τσαί ανάγοα ήγκιαει ποίντε κοιμασία σε φαητά, πωζικά, γλυκά, πιοτά…

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι μι, έτθε όλοι καλεστοί ταν άβα βδημά τθαν αρβώνα τα Μεταξού.
……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ Τσακωνοπαρέα
Τα δώρα των αρραβώνων: της Ελένης Μάνου
Η καλή μας Τσακώνικη οικογένεια της Σταματούς αφού έσφαξαν τον κόκορα και έκαναν το πρώτο φαγοπότι, έριξαν κάμποσες ντουφεκιές, γλέντησαν από το ένα σπίτι στο άλλο, και από τη μια ταβέρνα στην άλλη στην αγορά για να ακουστεί το νέο στο χωριό, ορίσανε μια μέρα να κάνουν επίσημο αρραβώνα. Εκάλεσαν τους συγγενήδες να πάνε που θα κάνουν δώρα στη νύφη. Ήταν το συνήθειο, από τους στενούς, γονείς, αδέρφια, αδελφές ή αδελφούς της μάνας ή του πατέρα, θα δώριζαν στη νύφη, άλλος δακχυλίδι, άλλος σκουλαρίκια, άλλος χρήματα, και ο γαμπρός το δαχτυλίδι. Στο σπίτι της νύφης είχαν την μεγαλύτερη φασαρία. Ο γαμπρός είχε να πάρει τα δώρα και λιγοστά του σπιτιού. Οι δικοί του θα φρόντιζαν να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, να φτιάξουν γλυκά και να κανονίσουν για το κάθε τι. Την οριστική ημέρα, θα πήγαινε μια για το κάλεσμα. Α πανώρια μας Μεταξία έραψε καινούριο φουστάνι. Τα παλιά χρόνια οι κόρες φορούσαν τον τζουμπέ της μάνας. Στο σπίτι της νύφης είχαν να κάνουν ετοιμασίες για το φαγητό. Θα συνεννοούνταν με τον γαμπρό για πόσους καλεσμένους θα έφερνε στο τραπέζι, και ανάλογα έκαναν ετοιμασίες σε φαγητά, φρούτα, γλυκά, πιοτά…
Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι μου, την άλλη εβδομάδα είστε όλοι καλεσμένοι στην αρραβώνα της Μεταξίας.
Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *