ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..Όλγα . 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #52: από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Φαήκαει γάστενα πφι έμα έχα φτατέ, εγκίκαει τσαι από ένα ποκήρι κρασί τσαι φύγκαει συχαστοί .

Τ’αργά έκι ξαστερία τσαι έκι ποίντα φαρμάτσι . Α φεγγαράδα αμπρά. 

Έμαει σε αναφτά κάρβουνα γιατσί έκι ενία α ούρα, έκι απαγορευτέ να τςhάχερε του πορίλε τσαι α Σαμσαρέλου με τα σιάτη σι, ο ‘κι ορουμένα ακόνη . Ντούτσε ο πόρε. Εζάκα να ανοίτσου .

—Έατθε τσύρ Μήτρο, ανταριάσμαει! μοναχό ντι έσι;.

Μπάτσε τάσου ανίλητε… Γκανιά βοά πέτσε :— Βάλτε μι ένα ποκήρι κρασί να κίου, τσεράτθε α γρούσσα μι. Α ψιούχα μι εζάτσε τα Κούλουρη…. — Τσ’ενάτθε; Νιε ‘ρωτήκαμε. 

—Μ’άγκαει οι Γερμανοί αξιωμακιτσοί, πέτσε νάμου, μ’αποσούκαει τθα τράπεζα τσαι με περαήαει από το κόστσινε. Ένα μπαλήτσε ένα γράμμα τσαι μη νι εδενάε, μπέε όμως με ταν πάμα σι ταν υπογραφή για να μην νι οράου. Απέ ένα αξιωμακικό τσαι ένα στρακιώτα κχαμπαήαει του κουρτίνε τα τράπεζα … Ανοίαει το συρτάρι του γραφείου. Ερέκαει ένα περιστροφο τσαι αφού νι άγκαει του χέρε σου με ρωτήκαει : — Τσι ένι έγκεινη;  — Ένι,  για ταν ασφάλεια τα τράπεζα σ’ απογήμα. — Άειδα έσι έχου;—Έχου ένι Ιταλικά σ’απογήμα.

Να ζήουμε όλοι τθαν Ειρήνη με αγάκη τσαι να έχουμε υγεία … 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

…….. 

Έφαγαν κάστανα που είχα ψήσει ήπιαν και από ένα ποτήρι κρασί και έφυγαν ήσυχοι.  Το βράδυ είχε ξαστεριά και έκανε φαρμάκι «πολύ κρύο». Το φεγγάρι έλαμπε. Είμαστε σε αναμμένα κάρβουνα γιατί ήταν ενιά  η ώρα, είχε απαγορευτεί να περπατάς στους δρόμους και

 η Σαμσαρέλου με την κόρη της δεν φαινόσαν. Χτύπησε η πόρτα. Πήγα να ανοίξω. — Ελάτε κύριε Μήτρο, ανησυχήσαμε! μοναχός σου είσαι; Μπήκε μέσα αμίλητος .  Καμιά φορά είπε: —Βάλτε μου ένα ποτήρι κρασί να πιώ, γιατί η ψυχή μου πήγε στην Κούλουρη.

  Τι έγινε ;τον ρωτήσαμε. —Με πήραν οι Γερμανοί, μας είπε: με πήγαν στην τράπεζα και με πέρασαν από κόσκινο.  Ενας έβγαλε ένα γράμμα και μου το έδειξε. Σκέπασε όμως με την παλάμη του την υπογραφή για να μην την δω . Μετά ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης κατέβασαν  τις κουρτίνες της τράπεζας. Άνοιξαν το συρτάρι του γραφείου και βρήκαν ένα περίστροφο και αφού το πήραν στα χέρια τους με ρώτησαν. — Τι είναι αυτό; —Είναι για την ασφάλεια της τράπεζας: του απάντησα.  —Άδεια έχεις; —Έχω ιταλικιά,  τους απάντησα…. 

Να ζήσουμε όλοι στην  Ειρήνη με αγάπη και να έχουμε υγεία ..

……………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *