ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Αναστασία 

Τίτιντα τσαι Πέφτα 13–14 του Αουνάρη 2022:Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #76 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη .

 

«Εζού, επέτσε ο άτσhωπο μι ο Θανάση, ο ‘νι έχου να ποίου τσίπτα με το αντάρτσιχο.. Του Γυμνασιάρχη το καμπτζί ένι αντάρτα, συνεχίε,  τσαι ετήνε ο νιε κειράνει, ενίου  θα κειράξωει ; Τσαι ο Παπαντρέου πφι ένι ο Δήμαρχο, τα καμπτζία σ είνι αντάρτοι»……

Εκάνε τσαι α πεθερά μι από τα Βυσωκά. 

«Έα καμπτζιούλι μι να φύτσουμε .» «Τσαι κια να ζάου μα, τσι θα αποναϊθεί α Βασίλω τσαι το καμπτζί ; Τσαι από κια να έμαει φύντε, γιομήτσε ο τόπο Γερμανοί . Έτρου απαραμάκαμε . 

Τα Τσιουρακά τ’Άγιε Σπυριδώνου ανήμερα, ο άτςhωπο μι εβαλήτσε όγο τθον Άγιε . Ότσι γιουρήε τα τσέα εμποίτσε παράπονα πφι ο Χάκα τον Άγιε. — Ο κάνερε να μη νιάρε, με πέτσε παραπονευτά — Θανάση, νι απογήμα έμε έχουντε μιτσιούλικο καμπτζί κιά να μόλου α έρμο, έμε έχουντε τσαιρέ θα ντι νιάου του χρόνου…..Κια να νιουρίζου, το τσι άκια να μόλει !!! Ο  ματανιάκα νι …..Τα Δέφτερα τα σύνταχα οι κχαμπάνε να κατςhουθούνει από το ντούμα ..Τσινήκα για το σκολείε με το δίχρονε καμπτζιούλι μι .

Α ούρα α κα τσαι να έχουμε υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι ….

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

  

Εγώ είπε ο άντρας μου Θανάσης δεν έχω να κάνω τίποτα με το αντάρτικο.Του γυμνασιάρχη το παιδί είναι αντάρτης, συνέχισε, και αυτόν δεν τον πείραξαν,  εμένα θα πειράξουν; Και ο Παπανδρέου που είναι ο δήμαρχος, τα παιδιά του είναι αντάρτες. Ηρθε και η πεθερά μου από την βυσωκά.—Ελα παιδί μου να φύγουμε.. —Και που να πάω; τι θα απογίνει Βασιλική με το παιδί; Κι από που να φεύγαμε; 

Γιέμισε ο τόπος Γερμανούς. Έτσι παραμείναμε. Την Κυριακή του Αγίου Σπυριδώνου ανήμερα, ο άντρας μου έβαλε λόγο στην εκκλησία. Όταν γύρισε στο σπίτι, μού έκανε παράπονα γιατί δεν πήγα στην εκκλησία. Δεν ήρθες να με ακούσεις, μου είπε παραπονεμένα.  —Θανάση του είπα έχουμε ένα μικρό μικρό παιδάκι, πώς να έρθω η έρημη, έχουμε καιρό.  Θα σ’ ακούσω  του χρόνου.  Που να ξέρω τι θα ερχόταν. Δεν τον ξανάκουσα. Την Δευτέρα το πρωί οι καμπάνες να σπάσουν από το χτύπημα. Κίνησα για το σχολείο με το δίχρονο παιδάκι μου..

…..Η ώρα η καλή και να έχουμε την υγεία μας φιλενάδες και φίλοι…

…….……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *